top of page
Couple d'amoureux heureux et émus après une demande en mariage romantique à Paris

ПРАВНИ УВЕДОМЛЕНИЯ

ApoteoSurprise е регистрирана търговска марка в INPI под номер 043329077.

 

Всички марки, лога, рисунки, снимки, анимации, видеоклипове, текстове, концепции и сценарии, които се появяват на уебсайта www.apoteosurprise.com, са изключителна собственост на фирмата ApoteoSurprise.

 

Всяко частично или пълно възпроизвеждане, независимо от носитела, с комерсиална, обществена или доброволна цел, е забранено без съгласието на притежателите на марките или свързаните с тях права.

 

Личните данни, събрани на уебсайта www.apoteosurprise.com, са предназначени само за вътрешна употреба от фирмата ApoteoSurprise и никога не се предават на трети страни.

 

Автоматизираната обработка на имена на уебсайта www.apoteosurprise.com е декларирана пред Националната комисия за информатика и свободи под номер 1097794.

 

Съгласно член 34 от Закона за информационните технологии и свободите № 78-17 от 6 януари 1978 г., вие имате право на достъп, промяна, корекция и изтриване на данните, които ви засягат. За да го упражните, моля, изпратете имейл на contact@apoteosurprise.com.

ApoteoSurprise
Седалище: 101 rue de Sèvres 75006 Paris
Тел: +33 6 03 15 37 06
SARL с капитал от 10 000 евро
RCS Paris B 482 226 909
SIRET 482 226 909 00034
ДДС номер FR 41 482 226 909
Код APE 8230Z
Отговорност по ЗЗЛД Hiscox 8 000 000 евро, договор № HA RCP0230415


Copyright © 2006-2024 ApoteoSurprise, Всички права запазени

bottom of page