top of page
Couple d'amoureux heureux et émus après une demande en mariage romantique à Paris

GENEL SATIŞ ŞARTLARI

Madde 1 - KONU

Bu Genel Satış Koşulları, aşağıda APOTEOSURPRISE olarak adlandırılan şirket ile apoteosurprise.com internet sitesinde sunulan etkinlik hizmetini sipariş etmek isteyen şahıs arasında yapılır, bundan sonra "Müşteri" olarak anılacaktır. APOTEOSURPRISE ve Müşteri birlikte "Taraflar" olarak anılır.

 

Bu Genel Satış Koşulları, tarafların çevrimiçi etkinlik hizmetleri satışı çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerini tanımlar, bundan sonra "Hizmetler" olarak adlandırılır. Taraflar, ilişkilerinin yalnızca bu Genel Satış Koşulları tarafından düzenlendiği konusunda anlaşmışlardır.

 

APOTEOSURPRISE'un Genel Satış Koşulları, APOTEOSURPRISE'un faaliyetinin gelişmesine paralel olarak değiştirilebilir. Her sipariş için geçerli olan Genel Satış Koşulları, siparişin kaydedildiği gün yürürlükte olan koşullardır.

 

apoteosurprise.com internet sitesinde yer alan bir Hizmetin siparişi, Müşterinin bu Genel Satış Koşullarına kesin ve geri alınamaz bir şekilde uyduğunu kabul eder. Herhangi bir özel sapma yazılı bir anlaşma gerektirecektir.

 

Müşteri, bu Genel Satış Koşullarının içeriği konusundaki anlaşmasının bunların elle imzalanmasını gerektirmediğini tamamen bilgilendiği konusunda kabul eder; çünkü sipariş süreci bilgisayar desteklidir.

 

apoteosurprise.com internet sitesi, Müşterinin bir Hizmeti rezerve etmesine ve sipariş vermeden önce Hizmetin ayrıntılı içeriğini, fiyatını, ödeme koşullarını ve iptal şartlarını öğrenmesine olanak tanır.

 

Müşteri tarafından apoteosurprise.com sitesi aracılığıyla yapılan bir sipariş, Müşterinin ödeme yapmasıyla bağlayıcıdır. Siparişin e-posta ile onaylanması, taraflar arasında el yazısıyla imza anlamına gelir.

 

Ödeme yapıldıktan sonra, Müşteri e-posta yoluyla siparişinin kaydedildiğini onaylayan bir alındı alır.

Madde 2 - HİZMETLER

Müşteri tarafından sipariş edilen Hizmet, Müşteri tarafından apoteosurprise.com sitesinde bulunan Hizmetin ayrıntılı açıklamasında detaylı olarak açıklanmıştır. Müşteri tarafından Hizmetin gerçekleştirilmesi günü seçilen tek tarih, Müşteri tarafından Hizmetin iptal edilmesi durumunda dikkate alınan tek tarihtir.

 

Site üzerinde sunulan Hizmetlere ilişkin belgeler, açıklamalar, teknik özellikler, fotoğraflar, videolar, çizimler veya diğer bilgiler, sözleşme niteliği taşımaz, yalnızca bilgilendirme amacıyla verilir ve APOTEOSURPRISE'u bağlamaz. apoteosurprise.com sitesinde sağlanan bilgilerin yanlış ve/veya eksik olması, Müşteri tarafından yapılan bir siparişin geçerliliğini sorgulayamaz.

 

Hizmet, Müşterinin, Hizmetin gerçekleştirildiği gün, şu departmanlardan birinde bulunması durumunda gerçekleştirilebilir: Paris (75), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94). Çoğu Hizmet, bir şoförle bir aracın müdahalesini gerektirir; bu tür hizmetler için (i) Müşterinin rezervasyon yaparken belirttiği adres yukarıda belirtilen departmanlardan birinde bulunmuyorsa ve (ii) Müşteri, Hizmetin gerçekleştirildiği gün, rezerve ettiği adreste ve belirtilen zaman diliminde bulunmuyorsa, Hizmet gerçekleştirilemez. Bu durum, Hizmetin gerçekleştirilmeden önce on dört (14) gün içinde yapılan bir iptal olarak kabul edilecek ve aşağıdaki madde 6'da açıklanan sonuçlara neden olacaktır.

 

Şoförle bir aracın müdahalesini gerektirmeyen ancak Müşterinin belirli bir adrese gitmesini gerektiren Hizmetlere ilişkin olarak, siparişin kaydedildiğine dair alındı olarak e-posta, Müşterinin Hizmetten faydalanması için gidilecek kesin adresi belirtir. Hizmetin gerçekleştirildiği gün, Müşterinin belirtilen adreste ve fiche-prestation'da belirtilen zaman diliminde bulunmaması, bir iptal olarak kabul edilecek ve aşağıdaki madde 6'da açıklanan sonuçlara neden olacaktır.

 

Şoförle bir aracın müdahalesini gerektirmeyen ancak Müşterinin rezervasyon yaparken belirttiği adreste bir üçüncü kişinin bulunmasını gerektiren Hizmetlerde, Müşterinin belirttiği adreste, rezervasyon yapılan gün ve saatte belirtilen adreste kişinin bulunmaması, Hizmetin gerçekleştirildiği gün, iptal olarak kabul edilecek ve aşağıdaki madde 6'da açıklanan sonuçlara neden olacaktır.

 

Hizmet, Müşterinin rezervasyon yapmadan önce yerleşik olduğu yerin bu Hizmeti kabul ettiğini belirttiği takdirde, Müşterinin rezervasyon yapmadan önce yerleşik olduğu yerin bu Hizmeti kabul ettiğini belirtmesi gereken "tenderness-themed proposal" anlamına gelir. Bu durumda, Müşterinin siparişini yapmadan önce yerleşik olduğu yerden bu Hizmeti kabul etmesi gerekir. Hizmetin gerçekleştirildiği gün, yerleşik olduğu yer, Hizmeti reddederse, Hizmet gerçekleştirilemez. Bu durum, Hizmetin gerçekleştirilmeden önce on dört (14) gün içinde yapılan bir iptal olarak kabul edilecek ve aşağıdaki madde 6'da açıklanan sonuçlara neden olacaktır.

 

Şoförle bir aracın müdahalesini gerektiren her Hizmet için, şoför, Müşteri tarafından rezervasyon sırasında APOTEOSURPRISE'a bildirdiği adrese gelecektir. Müşteri, Hizmeti rezerve ederken, Hizmetin gerçekleştirildiği gün Müşterinin ulaşılabileceği telefon numaralarını belirtecektir. Müşteri, Hizmetin gerçekleştirildiği gün, şoförün bu telefon numaralarından Müşteri ile irtibat kurması gerektiğinden emin olmalıdır. Fiche-prestation'da belirtilen araç, mevcut değilse, APOTEOSURPRISE, bunu eşdeğer veya daha üst bir kategori araçla değiştirme hakkını saklı tutar.

 

Müşteri, APOTEOSURPRISE'un siparişi verirken dikkat çektiği önlemler ve Hizmetin uygulanması sırasında takip edilmesi gereken talimatlar hakkında bilgilendirildiğini kabul eder.

Madde 3 - FİYAT

Her Hizmetin fiyatı, Müşteri tarafından Hizmetin sipariş tarihinde geçerli olan euro cinsinden KDV dahil fiyatıdır (%20 KDV oranı). Fiyat, Hizmete katılan en fazla iki (2) kişi için geçerlidir. Müşteri, Hizmete daha fazla kişinin katılmasını istediğinde, bu durumu APOTEOSURPRISE'a bildirmelidir, böylece APOTEOSURPRISE kendisine bu olasılığı ve olası yeni uygulanabilir tarif konusunda onay verebilir.

Her Hizmetin tarifesi, Hizmetin ayrıntılı açıklamasında açıkça belirtilmeyen tüm hizmetleri içermez.

Madde 4 - ÖDEME

Siparişin ödemesi, zorunlu olarak müşterinin banka havalesi ile euro cinsinden yapılır. Müşterinin hesabı euro cinsinden değilse, euro cinsinden ödeme yapma maliyetini sağlamak için Müşteri'nin banka tarafından tahsil edilen herhangi bir banka ücreti tamamen Müşteri'nin sorumluluğundadır.

 

Bir Hizmetin siparişi, Hizmetin tamamı için tek seferde ve banka havalesi ile ödeme yapıldığında kesindir. Hiçbir durumda Müşteri tarafından APOTEOSURPRISE'a ödenen miktarlar peşinat veya avans olarak kabul edilemez.

 

Müşteri, ödeme yöntemi olarak banka havalesini kullanma izinlerine sahip olduğunu APOTEOSURPRISE'a garanti eder.

 

APOTEOSURPRISE, ödeme ile ilgili bir anlaşmazlık yaşanan bir Müşteri tarafından yapılan bir siparişi onaylamayı reddetme hakkını saklı tutar.

 

Ödemenin düzensiz, eksik veya hiç yapılmamış olduğu bir durumda, herhangi bir nedenle, APOTEOSURPRISE, Müşterinin siparişini iptal ettiğini kabul etme hakkına sahiptir ve bu durumdan kaynaklanan masraflar Müşteri'nin sorumluluğundadır. Müşteri, her durumda sipariş edilen Hizmetin toplam tutarını ödeme sorumluluğunu korur.

 

APOTEOSURPRISE, Müşteriye siparişi ile ilgili verileri kağıt üzerinde veya güvenilir bir bilgisayar ortamında saklamasını önerir.

Madde 5 - MÜŞTERİ TARAFINDAN DEĞİŞİKLİK

Müşteri tarafından bilinçli olarak değiştirilen Hizmetlerin gerçekleştirildiği yer, APOTEOSURPRISE'un sağlayıcılarının finansal koşullarına tabidir. Sipariş sırasında açıkça belirtilmeyen ekstralar ve ekstra maliyetlere neden olan ek hizmetler, Müşteri tarafından doğrudan sağlayıcılara ödenmelidir ve APOTEOSURPRISE'un sorumluluğunu hiçbir şekilde taşımaz.

Madde 6 - MÜŞTERİ TARAFINDAN İPTAL

Herhangi bir iptal, APOTEOSURPRISE'a ödenmiş olan belgesi ile önerilen bir öneride bildirilmelidir. İptal bildiriminin öneri ile önerilen belgelerle yapılmasından sonra, iptal ücretlerinin faturalandırılması için alındı tarihine bakılır.

Müşteri kaynaklı herhangi bir tam veya kısmi iptal, Müşteriye, değişken ücretlerden düşülmüş olarak, Hizmetin maliyetinin geri ödenmesini sağlar:

- Hizmetten 61 gün önce iptal: Toplam miktarın %25'i.
- Hizmetten 31 ila 60 gün önce iptal: Toplam miktarın %50'si.
- Hizmetten 15 ila 30 gün önce iptal: Toplam miktarın %75'i.
- Hizmetten 14 gün önce iptal veya görünmeme: Toplam miktarın %100'ü.

Bu Genel Satış Koşulları'nda öngörülen durumlar dışında, tek taraflı bir iptal, APOTEOSURPRISE'un yazılı onayı olmadan mümkün değildir.

Madde 7 - SİGORTALAR

Mevzuat gereği, APOTEOSURPRISE, Hiscox ile yapılmış olan ve poliçe numarası HA RCP0230415 olan Mesleki Sorumluluk Sigortası'na sahiptir.

Müşteri yurtdışında yaşıyorsa ve bir seyahat kapsamında Fransa'da Hizmeti alıyorsa, Müşteri'nin kendi sorumluluğunda olan isteğe bağlı sigortaları, yardım ve tahliye teminatları, arama ve kurtarma masrafları, tıbbi yardım, iptal sigortası ve bagaj sigortası gibi sigortaları yaptırması gerekmektedir. Bu sigortalar, Müşterinin seçtiği sigortacıdan veya seyahatini düzenleyen tur operatöründen alınabilir.

Madde 8 - MİNİKLER

APOTEOSURPRISE, Medeni Kanun'un 1124. maddesi uyarınca, ergin olmayan küçüklerin sözleşme yapma yeteneklerinin olmadığını hatırlatır. Bu nedenle, ergin olmayanlar için verilen siparişler, ebeveynlerin veya yasal vasinin yetkisiyle yapılmalıdır.

Madde 9 - SORUMLULUKLAR

Müşteriye ait kişisel eşyalar, Hizmetin yürütülmesi sırasında APOTEOSURPRISE tarafından hiçbir şekilde sigortalanmamıştır. APOTEOSURPRISE, Hizmetin yürütüldüğü yerde kişisel eşyaları etkileyebilecek yangın veya hırsızlık gibi her türlü hasardan sorumlu tutulamaz.

 

Hizmetlerin düzenlenmesi, sağlayıcıların seçimi, Müşteri adına seçenek ve rezervasyonların yönetimi, lojistik düzenleme ve kalite kontrolü içermektedir.

 

Her Hizmet, organize etmekle görevli olan sağlayıcıların faaliyet sektörüne özgü düzenlemelere tabidir ve bu sağlayıcılar, Müşteri ve APOTEOSURPRISE'a karşı sorumlu olanlardır.

 

Müşteri, Hizmet sırasında maruz kaldığı herhangi bir zarar veya hasar durumunda, APOTEOSURPRISE, Müşterinin bu sağlayıcılara karşı seçtiği hakları doğrudan kullanabilmesi için Hizmetin yürütülmesine müdahale eden tüm sağlayıcıların adlarını ve iletişim bilgilerini Müşteriye sağlayacaktır.

 

Müşteri tarafından bir aracın kiralanmasının ve/veya kullanılmasının ardından aracın kiracı tarafından kirletilmesi ve/veya hasar görmesi durumunda, özellikle araç içinde vücut sıvılarının bulunması durumunda, hasar gören sağlayıcı tarafından derhal tahsil edilecek olan üç yüz (300) euro temizlik ücreti faturalandırılacaktır.

Madde 10 - HİZMETLERİN UYGUNLUĞU

Hizmetler, sipariş anında uygunluklarına bağlı olarak sunulur.

 

apoteosurprise.com'da sunulan Hizmetler, doğaları gereği sınırlı sayıda mevcut olan varlıkları oluşturur. Bir Hizmetin benzersiz olması ve belirli bir tarihte yürütülebilecek bir belirli sayıda sağlayıcıyı mobilize etmesi nedeniyle, belirli bir tarihte yürütülen bir Hizmetten yararlanma hakkına sahip olan sadece bir Müşteri olacaktır. Bir Hizmetin belirli bir tarihte mevcut olmaması, APOTEOSURPRISE'un sorumluluğunu doğurmaz ve Müşteriye tazminat hakkı kazandırmaz.

 

APOTEOSURPRISE, üretim kapasiteleri dahilinde her türlü siparişi kabul etmeyi taahhüt eder.

Madde 11 - MÜCBİR SEBEP

Bazı Hizmetler, olumsuz hava koşulları nedeniyle değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilebilecek veya değiştirilebilecek her Hizmet için apoteosurprise.com sitesi, ilgili hizmetin açıklama sayfasında "olumlu hava koşullarına tabi" ifadesini belirtir. Bu belirleme, bilgilendirme amaçlı olup bilimsel ve/veya sözleşmesel bir değere sahip değildir.

 

Eğer olumsuz hava koşulları nedeniyle APOTEOSURPRISE veya bir sağlayıcısı, Hizmetin belirlenen tarihte gerçekleştirilememesi durumunda, APOTEOSURPRISE, Müşteri'nin isteğine göre (i) Hizmeti, Müşteri, APOTEOSURPRISE ve Hizmeti gerçekleştirmekle görevli APOTEOSURPRISE sağlayıcıları arasında karşılıklı bir anlaşma ile belirlenecek daha sonraki bir tarihe ücretsiz olarak erteleme veya (ii) Hizmetin iptali tarihinden itibaren yetmiş iki (72) saat içinde Müşteri'ye Hizmetin başlangıçta planlanan şekliyle gerçekleştirilmesi için yapılan hazırlıkların maliyetine karşılık gelen yedi yüz elli (750) avro tutarındaki miktarı iade etmeyi taahhüt eder; bu yedi yüz elli (750) avro miktarı APOTEOSURPRISE'a kesin olarak aittir.

 

Hizmetin, özellikle olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmesi durumunda, Müşteri, en geç Hizmetin başlama saat aralığının açıklama sayfasında belirtildiği tarih öncesinde belirttiği telefon numarasından telefonla bilgilendirilecektir. Bu durumda, Müşteri, Hizmetin ücretsiz olarak ertelenmesi veya başlangıçta planlanan Hizmetin hazırlık maliyetine karşılık gelen tutarın düşülmüş olarak iadesinden başka bir tazminat talep edemez.

 

Hizmetin iptali, özellikle kişilerin güvenliği ile ilgili koşulların gerektirdiği durumlarda meydana gelebilir. Özellikle, tipik olarak Fransız mahkemelerinin ve mahkemelerinin kabul ettiği koşulların ötesinde, taşıma araçlarının kilitlenmesi, Hizmetin düzenlenmesine dahil olan sağlayıcılardan birinin iflası, savaşlar, saldırılar, siyasi çalkantılar, depremler, yangınlar, olumsuz hava koşulları, fırtınalar, sel, şimşek.

 

Özellikle kişilerin güvenliğiyle ilgili koşulların gerektirdiği durumlarda, APOTEOSURPRISE, Hizmetin başlama saatlerini değiştirme hakkını saklı tutar ve Müşteri'nin, Hizmetin ücretsiz olarak ertelenmesi veya başlangıçta planlanan Hizmetin hazırlık maliyetine karşılık gelen miktarın düşülmüş olarak iadesi dışında herhangi bir tazminat talep etme hakkı olmadığını kabul eder.

 

Müşteri, sipariş verilen Hizmetin, APOTEOSURPRISE'un iradesinden bağımsız olarak, ya bir olayın meydana gelmesi ya da yetkili otoritelerden gelen kararlardan kaynaklanan olası değişikliklere tabi tutulabileceği konusunda bilgilendirilmiştir.

 

Özellikle "Limuzinle Evlenme Teklifi" hizmetinin ışıklı panelinin teknik bir arızası durumunda, bu arıza APOTEOSURPRISE'un iradesinden bağımsız olup, yüz (100) avro miktarındaki bir geri ödeme Müşteriye, Hizmetin gerçekleştirilme tarihinden itibaren on (10) gün içinde yapılacaktır.

 

"Evlenme Teklifi ile Güvercin" hizmetinde, güvenli bir şekilde uçmasına izin vermeyen (yaralanma ve/veya hayvanın kaybı riski) şehir içi bir konum, güvercinin başlangıçta planlanan yerin dışında serbest bırakılmasına neden olacak ve güvercinin serbest bırakılması durumunda, Müşteri'ye geri ödenmeyecek olan bu hizmetin hazırlık maliyetine karşılık gelen miktarın düşülmüş iadesine neden olacaktır.

Madde 12 - KANIT

APOTEOSURPRISE'un bilgisayar sistemlerinde saklanan kayıtlar, makul güvenlik koşullarında gerçekleşen iletişimler, siparişler ve ödemeler arasındaki kanıtlar olarak kabul edilecektir.

Taraflar arasındaki iletişimlerin arşivlenmesi, güvenilir ve dayanıklı bir ortamda gerçekleşir ve bu, medeni kanunun 1348. maddesine uygun olarak sadık ve kalıcı bir kopya oluşturmak amacıyla yapılır.

Madde 13 - ŞİKAYETLER

Herhangi bir Hizmetin yerine getirilmemesi veya yanlış yerine getirilmesi durumunda, şikayetlerin APOTEOSURPRISE'a, gerçekleştirilen Hizmetin tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde, muhtelif belgelerle birlikte, önerilen iadeleri içeren bir tavsiye mektubu ile bildirilmesi zorunludur. Bu süre geçtikten sonra hiçbir şikayet dikkate alınmayacaktır.

Acil durumlar veya bir Hizmetin temel bir sorunu durumunda, Müşteri, Hizmetin gerçekleştirildiği yerde, sipariş onay e-postasında bildirilen APOTEOSURPRISE'a derhal bilgi vermekle yükümlüdür.

Madde 14 - FİKRİ MÜLKİYET

APOTEOSURPRISE, Fransız Ulusal Sanayi Mülkiyeti Enstitüsü'nde tescillenmiş bir markadır.

 

www.apoteosurprise.com sitesinde yer alan tüm markalar, logolar, çizimler, fotoğraflar, animasyonlar, videolar, metinler, kavramlar ve senaryolar ApoteoSurprise şirketinin münhasır mülkiyetindedir.

 

www.apoteosurprise.com sitesinde yer alan logolar, çizimler, fotoğraflar, animasyonlar, videolar, markalar, metinler, kavramlar ve senaryoların, ticari, dernek veya gönüllü amaçlarla olası tam veya kısmi herhangi bir çoğaltılması, APOTEOSURPRISE ve bu haklara sahip olan kişilerin izni olmaksızın, hangi ortamda olursa olsun, yasaktır.

Madde 15 - BİLGİ VE ÖZGÜRLÜKLER

Müşteri tarafından rezervasyon sırasında iletilen bilgiler, APOTEOSURPRISE'a yönlendirilmiştir. Bu bilgilerin işlenmesinin amacı, Müşteri'nin siparişinin onaylanması, güvence altına alınması ve yönetilmesidir.

 

Müşteri tarafından sipariş sırasında iletilen bilgiler, siparişi gerçekleştiren tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıları dışında hiçbir üçüncü tarafa iletilmeyecektir. Bu bilgiler, APOTEOSURPRISE ve sağlayıcıları tarafından gizli kabul edilecektir.

 

1978 tarihli Bilgisayar ve Özgürlükler Yasası'nın 34. maddesine göre, Müşteri'nin bu bilgileri görme, düzeltme, değiştirme ve silme hakkı vardır. Bu hakları kullanmak için Müşteri, contact@apoteosurprise.com adresine bir e-posta göndermelidir veya APOTEOSURPRISE, 101 rue de Sèvres, 75006 Paris adresine bir mektup göndermelidir.

 

apoteosurprise.com sitesindeki kişisel bilgilerin otomatik işlenmesi, 1097794 numarasıyla Fransız Bilgi Teknolojisi ve Özgürlükleri Ulusal Komitesi'ne bildirilmiştir.

Madde 16 - UYGULANACAK HUKUK

Bu Genel Satış Koşulları, Fransız hukukuna tabidir.

Madde 17 - SÜRE

Bu Genel Satış Koşulları, APOTEOSURPRISE tarafından sunulan hizmetlerin çevrimiçi olarak sunulduğu süre boyunca geçerlidir.

Madde 18 - YASAL BİLGİLER

apoteosurprise.com İnternet sitesi APOTEOSURPRISE tarafından yayımlanmıştır.

 

APOTEOSURPRISE, 10.000 euro sermayeli bir Limited Şirketi'dir ve Paris Ticaret ve Sanayi Odası'na 482 226 909 numarasıyla kayıtlıdır. Merkezi, 101 rue de Sèvres 75006 Paris'te bulunmaktadır.

 

APOTEOSURPRISE, Hiscox şirketi ile HA TCP0230415 poliçe numarası altında 8.000.000 euro'ya kadar olan Mesleki Sorumluluk Sigortası'na sahiptir.

Son Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2022

bottom of page