top of page
Couple d'amoureux heureux et émus après une demande en mariage romantique à Paris

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ApoteoSurprise เป็นเครื่องหมายการค้าที่ลงทะเบียนที่ INPI หมายเลข 043329077

 

ทุกเครื่องหมายการค้า, โลโก้, ลายเส้น, รูปภาพ, ภาพเคลื่อนไหว, วิดีโอ, ข้อความ, แนวคิด และ ฉากทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.apoteosurprise.com เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นเจ้าของเดียวของบริษัท ApoteoSurprise

 

การทำซ้ำบางส่วนหรือทั้งหมด, ไม่ว่าบนสื่อใด, เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ, องค์กร, หรืออาสาสมัคร, ห้ามได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บไว้บนเว็บไซต์ www.apoteosurprise.com จะใช้เพื่อในการใช้งานภายในของบริษัท ApoteoSurprise เท่านั้น และไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อัตโนมัติบนเว็บไซต์ www.apoteosurprise.com ได้รับการแจ้งเลขทะเบียนจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านคอมพิวเตอร์และเสรีภาพ หมายเลข 1097794

 

ตามข้อบัญญัติข้อ 34 ของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และเสรีภาพหมายเลข 78-17 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 1978, คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึง, แก้ไข, ปรับปรุง, และลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ หากต้องการให้ทำ, โปรดส่งอีเมลที่ contact@apoteosurprise.com

ApoteoSurprise
ที่ตั้ง 101 rue de Sèvres 75006 Paris
โทร 0033 6 03 15 37 06
SARL มีทุน 10.000 ยูโร
RCS Paris B 482 226 909
SIRET 482 226 909 00034
ภาษีมูลค่าเพิ่มภายในชุมชน FR 41 482 226 909
รหัส APE 8230Z
RCP Hiscox 8.000.000 euros ยูโร, สัญญา เลขที่ HA RCP0230415


Copyright © 2006-2024 ApoteoSurprise, สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

bottom of page