top of page
Couple d'amoureux heureux et émus après une demande en mariage romantique à Paris

PRAVNE OPOMBE

ApoteoSurprise je zaščitena blagovna znamka pri INPI pod številko 043329077.

 

Vse blagovne znamke, logotipi, risbe, fotografije, animacije, videoposnetki, besedila, koncepti in scenariji, ki se pojavljajo na spletnem mestu www.apoteosurprise.com, so izključna last družbe ApoteoSurprise.

 

Vsaka delna ali celotna reprodukcija, ne glede na podporo, za komercialne, združevalne ali prostovoljne namene, je prepovedana brez predhodnega soglasja imetnikov znamk ali pridruženih pravic.

 

Osebni podatki, zbrani na spletnem mestu www.apoteosurprise.com, so namenjeni izključno notranji uporabi družbe ApoteoSurprise in niso posredovani tretjim osebam.

 

Avomatizirana obdelava osebnih informacij na spletnem mestu www.apoteosurprise.com je bila prijavljena pri Komisiji za informatiko in svoboščine pod številko 1097794.

 

V skladu z 34. členom zakona o informacijskih in svoboščinah št. 78-17 z dne 6. januarja 1978 imate pravico do dostopa, popravka, spreminjanja in brisanja podatkov, ki se nanašajo na vas. Za uveljavljanje teh pravic pošljite e-pošto na naslov contact@apoteosurprise.com.

ApoteoSurprise
Sedež: 101 rue de Sèvres 75006 Paris
Tel: 0033 6 03 15 37 06
Družba z omejeno odgovornostjo (SARL) z osnovnim kapitalom 10.000 evrov
RCS Paris B 482 226 909
SIRET 482 226 909 00034
ID za DDV FR 41 482 226 909
Dejavnost APE 8230Z
Odgovornost za civilno odgovornost Hiscox 8.000.000 evrov, pogodba št. HA RCP0230415.


Copyright © 2006-2024 ApoteoSurprise, Vse pravice pridržane

bottom of page