top of page
Couple d'amoureux heureux et émus après une demande en mariage romantique à Paris

CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE

Articolul 1 - OBIECT

Prezentele Condiții Generale de Vânzare sunt încheiate între societatea APOTEOSURPRISE, denumită în continuare APOTEOSURPRISE, și persoana care dorește să comande o prestație evenimențială oferită pe site-ul Internet apoteosurprise.com, denumită în continuare Client. APOTEOSURPRISE și Clientul sunt denumiți împreună Părțile.

 

Prezentele Condiții Generale de Vânzare definesc drepturile și obligațiile Părților în cadrul vânzării online a prestațiilor evenimențiale, denumite în continuare Prestații. Părțile convin că relațiile lor sunt exclusiv guvernate de prezentele Condiții Generale de Vânzare.

 

Condițiile Generale de Vânzare ale APOTEOSURPRISE pot fi modificate pe măsură ce se dezvoltă activitatea APOTEOSURPRISE. Pentru fiecare comandă efectuată, Condițiile Generale de Vânzare aplicabile vor fi cele în vigoare în ziua înregistrării comenzii.

 

Orice comandă a unei Prestații prezentate pe site-ul Internet apoteosurprise.com va constitui aderarea definitivă și irevocabilă a Clientului la prezentele Condiții Generale de Vânzare. Orice derogare specială trebuie să facă obiectul unui acord scris.

 

Clientul recunoaște că este perfect informat cu privire la faptul că acordul său cu privire la conținutul prezentele Condiții Generale de Vânzare nu necesită semnătura acestora, procesul de comandă fiind informatizat.

 

Site-ul Internet apoteosurprise.com îi permite Clientului să rezerve o Prestație și să fie informat, înainte de efectuarea comenzii, cu privire la conținutul detaliat al Prestației, prețul acesteia, modalitățile de plată și condițiile de anulare.

 

O comandă efectuată de Client prin intermediul site-ului apoteosurprise.com angajează Clientul de îndată ce acesta efectuează plata. Confirmarea comenzii prin e-mail are valoare, între Părți, de semnătură în manuscris.

 

După efectuarea plății, Clientul primește prin e-mail o confirmare a înregistrării comenzii sale.

Articolul 2 - PRESTAȚII

Prestația comandată de Client este detaliată în fișa descriptivă a Prestației disponibilă pe site-ul apoteosurprise.com. Data aleasă de Client pentru realizarea Prestației este singura dată luată în considerare în caz de anulare a Prestației de către Client.

 

Documentele asociate Prestațiilor prezentate pe site, cum ar fi descrieri, fișe tehnice, fotografii, videoclipuri, desene sau orice alte tipuri de informații, nu au caracter contractual, sunt furnizate doar cu titlu indicativ și nu angajează APOTEOSURPRISE. Caracterul incorect și/sau incomplet al informațiilor furnizate pe site-ul apoteosurprise.com nu poate pune în discuție validitatea unei comenzi efectuate de Client.

 

Prestația poate fi realizată doar dacă, în ziua realizării Prestației, Clientul se află în unul dintre următoarele departamente: Paris (75), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94). Majoritatea Prestațiilor presupun intervenția unui vehicul cu șofer; pentru aceste prestări, (i) dacă adresa indicată de Client la momentul rezervării sale nu se află în unul dintre departamentele menționate anterior și (ii) dacă Clientul nu se află, în ziua realizării Prestației, la adresa pe care a indicat-o și în intervalul orar indicat în fișa de prestație a Prestației comandate, Prestația nu poate fi realizată. Această situație va fi considerată o anulare a comenzii cu mai puțin de paisprezece (14) zile înainte de realizarea Prestației, cu consecințele descrise în articolul 6 de mai jos.

 

Pentru Prestațiile care nu necesită intervenția unui vehicul cu șofer, dar necesită ca Clientul să se deplaseze la o adresă specifică, e-mailul care constituie confirmarea comenzii va indica adresa precisă la care trebuie să ajungă Clientul pentru a beneficia de Prestație. În ziua realizării Prestației, absența Clientului la adresa indicată, în intervalul orar specificat în fișa de prestație, va fi considerată o anulare a comenzii cu mai puțin de paisprezece (14) zile înainte de realizarea Prestației, cu consecințele descrise în articolul 6 de mai jos.

 

Pentru Prestațiile care nu necesită intervenția unui vehicul cu șofer, dar necesită prezența unei terțe persoane la adresa indicată de Client în momentul rezervării sale, absența acestei persoane la ora și adresa indicate de Client în momentul rezervării sale, în ziua realizării Prestației, va fi considerată o anulare a comenzii cu mai puțin de paisprezece (14) zile înainte de realizarea Prestației, cu consecințele descrise în articolul 6 de mai jos.

 

Prestația "Cerere în căsătorie într-un decor plin de tandrețe" presupune ca locația de cazare a Clientului să accepte această Prestație. Este responsabilitatea Clientului să obțină acordul locației de cazare înainte de a-și efectua comanda. Dacă locația de cazare refuză Prestația în ziua programată, Prestația nu poate fi realizată. Această situație va fi considerată o anulare a comenzii cu mai puțin de paisprezece (14) zile înainte de realizarea Prestației, cu consecințele descrise în articolul 6 de mai jos.

 

Pentru fiecare Prestație care presupune intervenția unui vehicul cu șofer, șoferul se va prezenta la adresa pe care Clientul a indicat-o la APOTEOSURPRISE în momentul rezervării sale. Clientul, la momentul rezervării Prestației, își va menționa coordonatele telefonice pentru ziua realizării Prestației. Clientul trebuie să poată fi contactat de șofer la aceste coordonate telefonice în ziua realizării Prestației. Dacă vehiculul descris în fișa de prestație a Prestației nu este disponibil, APOTEOSURPRISE își rezervă dreptul de a-l înlocui cu un vehicul de aceeași categorie sau superioară.

 

Clientul recunoaște că APOTEOSURPRISE i-a atras atenția asupra precauțiunilor de luat și a instrucțiunilor de urmat în timpul implementării Prestației comandate.

Articolul 3 - PREȚ

Prețul fiecărei Prestații este indicat în euro, TVA inclusă (la o rată de 20% TVA), și pe Prestație, fiind aplicabil doar la data comenzii Prestației de către Client. Prețul este valabil pentru un număr maxim de două (2) persoane participante la Prestație. Atunci când Clientul dorește ca mai mult de două (2) persoane să participe la Prestație, trebuie să informeze APOTEOSURPRISE pentru a confirma această posibilitate, precum și eventualul nou tarif aplicabil.

 

Tariful fiecărei Prestații nu include orice prestație care nu este expres menționată în fișa descriptivă a Prestației.

Articolul 4 - PLATĂ

Plata comenzii trebuie efectuată obligatoriu în euro, prin transfer bancar. Orice taxe bancare percepute de banca Clientului pentru a asigura plata în euro, atunci când contul Clientului nu este denominat în euro, rămân în întregime în sarcina Clientului.

 

 

Comanda unei Prestații este definitivă doar dacă plata Prestației este efectuată printr-un singur transfer bancar și pentru întreaga sumă.

 

În niciun moment sumele plătite de către Client către APOTEOSURPRISE nu vor putea fi considerate ca avansuri sau rate.

 

Clientul garantează că dispune de autorizațiile necesare pentru a utiliza modalitatea de plată prin transfer bancar.

 

APOTEOSURPRISE își rezervă dreptul de a refuza să onoreze o comandă provenită de la un Client cu care există un litigiu de plată în curs.

 

În cazul în care plata este considerată a fi neregulată, incompletă sau inexistentă, din orice motiv, APOTEOSURPRISE este îndreptățită să considere că Clientul a anulat comanda, cu costurile aferente rămase în sarcina Clientului. Clientul rămâne în orice caz responsabil de plata sumei totale a Prestației comandate.

 

APOTEOSURPRISE recomandă Clientului să păstreze o copie pe hârtie sau pe suport informatic fiabil a datelor referitoare la comanda sa.

Articolul 5 - MODIFICĂRI ALE CLIENTULUI

Prestațiile modificate voluntar de către Client la locul de desfășurare sunt supuse condițiilor financiare ale furnizorilor APOTEOSURPRISE. Suplimentele care nu sunt prevăzute expres la momentul comenzii și serviciile suplimentare care implică costuri suplimentare trebuie plătite direct de către Client furnizorilor și nu pot angaja în niciun caz responsabilitatea APOTEOSURPRISE.

Articolul 6 - ANULARE DE CĂTRE CLIENT

Orice anulare trebuie notificată APOTEOSURPRISE prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Când notificarea de anulare a fost făcută prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data confirmării primirii va fi considerată data anulării pentru facturarea costurilor de anulare.

Orice anulare totală sau parțială din partea Clientului duce la rambursarea Clientului a costului Prestației diminuat cu următoarele taxe variabile:

- Anulare cu mai mult de 61 de zile înainte de Prestație: 25% din suma totală.
- Anulare între 31 și 60 de zile înainte de Prestație: 50% din suma totală.
- Anulare între 15 și 30 de zile înainte de Prestație: 75% din suma totală.
- Anulare cu mai puțin de 14 zile înainte de Prestație sau neprezentare: 100% din suma totală.

Cu excepția cazurilor prevăzute în prezentele Condiții Generale de Vânzare, nicio anulare unilaterală a comenzii nu este posibilă fără acordul scris al APOTEOSURPRISE.

Articolul 7 - ASIGURĂRI

În conformitate cu legislația în vigoare, APOTEOSURPRISE are o asigurare de răspundere civilă profesională încheiată cu Hiscox sub numărul de poliță N° HA RCP0230415.

Dacă Clientul locuiește în străinătate și beneficiază de Prestație în cadrul unei călătorii în Franța, este responsabilitatea Clientului să încheie, pe cheltuiala sa, asigurări optionale, cum ar fi asistență medicală la domiciliu, costuri de căutare și salvare, asistență medicală, asigurare de anulare și asigurare pentru bagaje. Aceste asigurări pot fi încheiate fie la asigurătorul ales de client, fie la organizatorul călătoriei sale.

Articolul 8 - MINORI

APOTEOSURPRISE reamintește că, conform Articolului 1124 din Codul Civil, minorii neemancipați sunt incapabili să încheie contracte. Prin urmare, comenzile destinate minorilor trebuie plasate de către părinți sau tutorele legal.

Articolul 9 - RESPONSABILITĂȚI

Bunurile personale expuse în timpul executării Prestației nu sunt în niciun caz asigurate de APOTEOSURPRISE. APOTEOSURPRISE nu poate fi făcută responsabilă pentru daune de orice natură, în special incendii sau furturi, care ar putea afecta bunurile personale în locurile de desfășurare a Prestației.

 

Organizarea Prestațiilor implică selectarea furnizorilor, gestionarea opțiunilor și rezervărilor în numele Clientului, organizarea logistică și controlul calității.

 

Fiecare Prestație este supusă reglementărilor specifice sectorului de activitate al furnizorilor responsabili cu organizarea, și aceștia sunt garanții față de Client și de APOTEOSURPRISE.

 

În cazul eventualelor daune sau deteriorări suferite de Client în timpul Prestației, APOTEOSURPRISE va pune la dispoziție Clientului toate numele și coordonatele furnizorilor care au intervenit în timpul Prestației, astfel încât Clientul să poată exercita direct orice remedii la alegerea sa împotriva acestor furnizori.

 

În cazul murdăririi și/sau deteriorării unui vehicul cauzate de Client, în special în cazul prezenței de lichide corporale în vehicul, se va percepe o taxă de curățare de trei sute (300) de euro, care trebuie plătită și este exigibilă imediat furnizorului care a suferit daunele.

Articolul 10 - DISPONIBILITATEA PRESTAȚIILOR

Prestațiile sunt furnizate în limita disponibilității acestora la momentul comenzii.

 

Prestațiile oferite pe site-ul apoteosurprise.com constituie, prin natura lor, entități disponibile în cantități limitate. Deoarece fiecare prestare este singulară și implică un număr precis de furnizori, este obișnuit ca un singur client să beneficieze de aceasta la o dată specifică. Doar primul client care a comandat Prestația la o anumită dată va putea beneficia de aceasta la data respectivă. Indisponibilitatea unei Prestații la o dată dată nu poate angaja răspunderea APOTEOSURPRISE și nu conferă clientului dreptul la despăgubiri.

 

APOTEOSURPRISE se angajează să accepte orice comandă în limita capacităților sale de producție.

Articolul 11 - FORȚA MAJORĂ

Unele Prestații pot fi modificate sau anulate în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile. Pentru fiecare Prestație care poate fi anulată sau modificată în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile, site-ul apoteosurprise.com indică pe fiche-descriptive a acelei Prestații mențiunea "sub rezerva condițiilor meteorologice favorabile". Această mențiune este dată cu titlu informativ și nu are valoare științifică și/sau contractuală.

 

Dacă, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, APOTEOSURPRISE sau unul dintre furnizorii săi nu ar putea asigura realizarea Prestației la data prevăzută, APOTEOSURPRISE se angajează, conform dorinței clientului, (i) să propună reprogramarea fără costuri a Prestației la o dată ulterioară care trebuie să fie convenită în mod consensual între client, APOTEOSURPRISE și furnizorii APOTEOSURPRISE însărcinați cu realizarea Prestației sau (ii) să ramburseze clientului în termen de 72 de ore de la data anulării Prestației suma comenzii diminuată cu suma de 750 de euro, corespunzătoare costurilor fixe generate de pregătirea Prestației inițial planificate; această sumă de 750 de euro este definitiv achitată către APOTEOSURPRISE.

 

În caz de anulare a Prestației, în special din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, clientul va fi informat telefonic la numărul pe care l-a indicat în Comanda cu cel mult treizeci (30) de minute înainte de ora cea mai devreme a intervalului orar de început al prestării indicat în fiche-descriptive a Prestației. În acest caz, clientul nu poate pretinde nicio despăgubire în afara reprogramării fără costuri a Prestației sau rambursării comenzii sale diminuată cu suma corespunzătoare costurilor fixe generate de pregătirea Prestației inițial planificate.

 

Anularea Prestației poate fi impusă de circumstanțe de forță majoră, inclusiv cele obișnuite în jurisprudența tribunalelor și curților franceze, blocarea mijloacelor de transport, falimentul unuia dintre furnizorii implicați în organizarea Prestației, războaie, atacuri teroriste, tulburări politice, cutremure, incendii, vreme rea, furtuni, inundații, fulgere.

 

Atunci când condițiile, în special cele legate de siguranța persoanelor, o impun, APOTEOSURPRISE își rezervă dreptul de a modifica orele Prestației prevăzute, fără ca clientul să poată pretinde la orice despăgubire în afara reprogramării fără costuri a Prestației sau rambursării comenzii sale diminuată cu suma corespunzătoare costurilor fixe generate de pregătirea Prestației inițial planificate.

 

Clientul este informat că desfășurarea Prestației comandate poate suferi eventuale modificări din cauza unui eveniment independent de voința APOTEOSURPRISE sau a unor decizii provenite de la autoritățile competente.

 

În caz de defect sau defecțiune tehnică a panoului luminos al Prestației "Propunere în căsătorie în limuzină", defect care ar fi independent de voința APOTEOSURPRISE, suma de o sută (100) de euro va fi rambursată clientului în termen de zece (10) zile de la data realizării Prestației.

 

În cazul în care locația geografică, în zona urbană, nu permite porumbelului din Prestația "Propunere în căsătorie cu un porumbel" să zboare în condiții de siguranță satisfăcătoare (riscuri de rănire și/sau pierdere a animalului), porumbelul va fi eliberat de crescătorul de porumbei însuși într-o zonă liberă diferită de cea inițial planificată.

Articolul 12 - DOVADĂ

Înregistrările informatizate, păstrate în sistemele informatice ale APOTEOSURPRISE în condiții rezonabile de securitate, vor fi considerate drept probe ale comunicărilor, comenzilor și plăților intervenite între Părți.

Arhivarea schimburilor dintre Părți se face pe un suport fiabil și durabil, astfel încât să constituie o copie fidelă și durabilă conform articolului 1348 din Codul Civil.

Articolul 13 - RECLAMAȚII

Orice reclamație pentru neexecutare sau execuție defectuoasă a unei Prestații trebuie semnalată la APOTEOSURPRISE printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire în termenul imperativ de cincisprezece (15) zile de la data realizării Prestației, însoțită de eventualele documente justificative. După expirarea acestui termen, nicio reclamație nu va putea fi luată în considerare.

În caz de urgență sau problemă majoră în execuția unei Prestații, Clientul este obligat, pe locul desfășurării Prestației, să informeze în cel mai scurt timp posibil APOTEOSURPRISE la numărul care i-a fost comunicat în e-mailul de confirmare a comenzii.

Articolul 14 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ

APOTEOSURPRISE este o marcă înregistrată la Institutul Național al Proprietății Industriale.

 

Toate mărcile, logo-urile, desenele, fotografii, animațiile, videoclipurile, texte, conceptele și scenariile prezente pe site-ul www.apoteosurprise.com sunt proprietatea exclusivă a societății ApoteoSurprise.

 

Orice reproducere parțială sau integrală a logo-urilor, desenelor, fotografiilor, animațiilor, videoclipurilor, mărcilor, textelor, conceptelor și scenariilor de pe site-ul apoteosurprise.com, indiferent de suport, în scopuri comerciale, asociative sau benevole, este interzisă fără consimțământul APOTEOSURPRISE și al titularilor drepturilor atașate.

Articolul 15 - INFORMATICĂ ȘI LIBERTĂȚI

Informațiile furnizate de către Client în timpul rezervării sunt destinate APOTEOSURPRISE. Prelucrarea lor are ca scop validarea, securizarea și gestionarea comenzii Clientului.

 

Informațiile comunicate de către Client în cadrul comenzii sale nu vor fi transmise către terți în afara furnizorilor și prestatorilor implicați în executarea efectivă a Prestației comandate. Aceste informații vor fi considerate confidențiale de către APOTEOSURPRISE și furnizorii săi.

 

Conform Articolului 34 din Legea Informaticii și Libertăților nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978, Clientul are dreptul la acces, rectificare, modificare și ștergere a datelor care-l privesc. Pentru a exercita acest drept, Clientul trebuie să trimită un e-mail la contact@apoteosurprise.com sau o scrisoare la APOTEOSURPRISE, 101 rue de Sèvres, 75006 Paris.

 

Procesul automatizat al informațiilor nominale de pe site-ul apoteosurprise.com a fost înregistrat la Comisia Națională de Informatică și Libertăți sub numărul 1097794.

Articolul 16 - LEGE APLICABILĂ

Prezentele Condiții Generale de Vânzare sunt supuse legii franceze.

Articolul 17 - DURATĂ

Prezentele Condiții Generale de Vânzare se aplică pe toată durata punerii în aplicare a serviciilor oferite de APOTEOSURPRISE.

Articolul 18 - MENȚIUNI LEGALE

Site-ul internet apoteosurprise.com este editat de APOTEOSURPRISE.

 

APOTEOSURPRISE este o societate cu răspundere limitată, având un capital de 10.000 de euro, înregistrată la Registrul Comerțului și al Societăților din Paris sub numărul 482 226 909, cu sediul social situat la 101 rue de Sèvres, 75006 Paris.

 

APOTEOSURPRISE a încheiat un contract de asigurare RCP cu compania Hiscox sub numărul HA TCP0230415, garantând Răspunderea Civilă până la suma de 8.000.000 de euro.

Data ultimei actualizări: 3 septembrie 2022

bottom of page