top of page
Couple d'amoureux heureux et émus après une demande en mariage romantique à Paris

NOTIS PERUNDANGAN

ApoteoSurprise adalah jenama yang didaftarkan di INPI dengan nombor 043329077.

 

Semua jenama, logo, reka bentuk, foto, animasi, video, teks, konsep, dan skenario yang terdapat di laman web www.apoteosurprise.com adalah hak milik eksklusif syarikat ApoteoSurprise.

 

Penggandaan sebahagian atau keseluruhan, dalam bentuk apa pun, untuk tujuan komersial, persatuan, atau sukarela, dilarang tanpa keizinan dari pemegang hak jenama atau hak terkait.

 

Informasi peribadi yang dikumpul di laman web www.apoteosurprise.com adalah untuk penggunaan dalaman syarikat ApoteoSurprise dan tidak akan dikomunikasikan kepada pihak ketiga.

 

Pengolahan automatik informasi peribadi di laman web www.apoteosurprise.com telah dinyatakan kepada Komisi Nasional Komputer dan Kebebasan di bawah nombor 1097794.

 

Selaras dengan Artikel 34 undang-undang Komputer dan Kebebasan nombor 78-17 tanggal 6 Januari 1978, anda mempunyai hak akses, pengubahan, pembetulan, dan penghapusan data yang berkaitan dengan anda. Untuk melaksanakannya, sila hantar e-mel ke contact@apoteosurprise.com.

ApoteoSurprise
Alamat pusat: 101 rue de Sèvres 75006 Paris
Tel: +33 6 03 15 37 06
SARL dengan modal 10.000 euro
RCS Paris B 482 226 909
SIRET 482 226 909 00034
Nombor PPN Antarabangsa FR 41 482 226 909
Kod APE 8230Z
Tanggungan sipil profesional Hiscox 8.000.000 euro, kontrak N° HA RCP0230415


Copyright © 2006-2024 ApoteoSurprise, Hak cipta terpelihara

bottom of page