top of page
Couple d'amoureux heureux et émus après une demande en mariage romantique à Paris

JURIDISKE OPLYSNINGER

ApoteoSurprise er et registreret varemærke hos INPI under nummeret 043329077.

 

Samtlige varemærker, logoer, tegninger, fotos, animationer, videoer, tekster, koncepter og scenarier på hjemmesiden www.apoteosurprise.com er udelukkende ejendom for selskabet ApoteoSurprise.

Enhver delvis eller fuldstændig reproduktion, uanset medium, til kommercielle, foreningsmæssige eller frivillige formål, er forbudt uden samtykke fra ejerne af varemærkerne eller tilknyttede rettigheder.

Personlige oplysninger, som indsamles på hjemmesiden www.apoteosurprise.com, er forbeholdt internt brug af selskabet ApoteoSurprise og videregives under ingen omstændigheder til tredjeparter.

Automatisk behandling af nominative oplysninger på hjemmesiden www.apoteosurprise.com er anmeldt til Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés under nummeret 1097794.

I overensstemmelse med Artikel 34 i databeskyttelsesloven nr. 78-17 af 6. januar 1978 har du ret til at få adgang til, ændre, rette og slette data, der vedrører dig.
For at udøve denne ret bedes du sende en e-mail til contact@apoteosurprise.com.

ApoteoSurprise
Hovedkontor: 101 rue de Sèvres 75006 Paris
Tlf.: 0033 6 03 15 37 06
SARL med en kapital på 10.000 euro
RCS Paris B 482 226 909
SIRET 482 226 909 00034
MOMSNUMMER FR 41 482 226 909
NACE-kode 8230Z
Ansvarsforsikring Hiscox 8.000.000 euro, kontraktnummer HA RCP0230415


Copyright © 2006-2024 ApoteoSurprise, Alle rettigheder forbeholdes

bottom of page