top of page
Couple d'amoureux heureux et émus après une demande en mariage romantique à Paris

MYYNTIEHDOT

Artikkeli 1 - KOHDE

Nämä yleiset myyntiehdot ovat solmittuina APOTEOSURPRISE-yhtiön, jäljempänä APOTEOSURPRISE, ja henkilön välillä, joka haluaa tilata tapahtumapalvelun apoteosurprise.com-verkkosivustolta, jäljempänä Asiakas. APOTEOSURPRISE ja Asiakas kutsutaan yhdessä Osapuoliksi.

 

Nämä yleiset myyntiehdot määrittelevät Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet tapahtumapalveluiden verkkomyyntikehyksessä, jäljempänä Palvelut. Osapuolet sopivat, että niiden väliset suhteet säännellään yksinomaan näiden yleisten myyntiehtojen mukaisesti.

 

APOTEOSURPRISE-yhtiön yleisiä myyntiehtoja voidaan muuttaa APOTEOSURPRISE-yhtiön liiketoiminnan kehittyessä. Jokaisen tehdyn tilauksen osalta sovellettavat yleiset myyntiehdot ovat ne, jotka ovat voimassa tilauksen rekisteröinnin päivänä.

 

Jokainen apoteosurprise.com-verkkosivustolla näkyvän Palvelun tilaus merkitsee Asiakkaan lopullista ja peruuttamatonta sitoutumista näihin yleisiin myyntiehtoihin. Mahdolliset erityispoikkeukset on sovittava kirjallisesti.

 

Asiakas myöntää olevansa täysin tietoinen siitä, että hänen suostumuksensa näiden yleisten myyntiehtojen sisältöön ei vaadi niiden manuaalista allekirjoitusta, koska tilausprosessi on tietokoneistettu.

 

Apoteosurprise.com-verkkosivusto mahdollistaa Asiakkaalle Palvelun varaamisen ja ennen tilausta Asiakkaalle tiedotetaan yksityiskohtaisesti Palvelun sisällöstä, hinnasta, maksuehdoista ja peruutusehdoista.

 

Asiakkaan verkkosivuston apoteosurprise.com kautta tekemä tilaus sitoo Asiakasta heti, kun tämä suorittaa maksun. Sähköpostitse lähetetty tilausvahvistus on Osapuolten välillä käsinkirjoitetun allekirjoituksen arvoinen.

 

Maksun suorittamisen jälkeen Asiakas saa sähköpostitse kuittauksen, jossa vahvistetaan tilauksen rekisteröinti.

Artikkeli 2 - PALVELUT

Asiakkaan tilaama Palvelu on kuvattu yksityiskohtaisesti Palvelun kuvauskortissa, joka on saatavilla apoteosurprise.com-verkkosivustolla. Asiakkaan valitsema päivä Palvelun toteuttamiseksi on ainoa päivä, joka otetaan huomioon, jos Asiakas peruuttaa Palvelun.

 

Palveluihin liittyvät asiakirjat, kuten kuvaukset, tekniset tiedot, valokuvat, videot, piirrokset tai muut tiedot, jotka liittyvät verkkosivustolla esiteltyihin Palveluihin, eivät ole sitovia, ne on annettu vain ohjeellisesti eivätkä sido APOTEOSURPRISEA. Verkkosivustolla apoteosurprise.com annettujen tietojen virheellisyys ja/tai puutteellisuus eivät kyseenalaista Asiakkaan tekemän tilauksen pätevyyttä.

 

Palvelu voidaan suorittaa vain, jos Asiakas on Palvelun toteutuspäivänä yhdessä seuraavista lääneistä: Pariisi (75), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94). Useimmat Palvelut edellyttävät kuljettajalla varustetun ajoneuvon käyttöä; näissä tapauksissa (i) jos Asiakkaan varaama osoite ei sijaitse yllä mainituissa lääneissä ja (ii) jos Asiakas ei ole Palvelun toteutuspäivänä osoitteessa, jonka hän on ilmoittanut, eikä ilmoitetussa aikavälissä, Palvelua ei voida suorittaa. Tätä tilannetta pidetään tilauksen peruutuksena alle neljätoista (14) päivää ennen Palvelun toteutusta, ja siitä aiheutuvat seuraukset on kuvattu alla olevassa 6. artiklassa.

 

Palveluihin, jotka eivät edellytä kuljettajalla varustetun ajoneuvon käyttöä mutta vaativat, että Asiakas siirtyy tiettyyn osoitteeseen, liittyvien Palveluiden osalta tilausvahvistukseen liitetty sähköposti ilmoittaa tarkan osoitteen, jonne Asiakkaan on mentävä Palvelun saamiseksi. Palvelun toteutuspäivänä Asiakkaan poissaolo ilmoitetusta osoitteesta ilmoitetussa aikavälissä katsotaan tilauksen peruutukseksi alle neljätoista (14) päivää ennen Palvelun toteutusta, ja siitä aiheutuvat seuraukset on kuvattu alla olevassa 6. artiklassa.

 

Palveluihin, jotka eivät edellytä kuljettajalla varustetun ajoneuvon käyttöä mutta vaativat kolmannen osapuolen läsnäoloa Asiakkaan varaamassa osoitteessa, Asiakkaan varaaman päivänä ja aikana tapahtuva kolmannen osapuolen poissaolo katsotaan tilauksen peruutukseksi alle neljätoista (14) päivää ennen Palvelun toteutusta, ja siitä aiheutuvat seuraukset on kuvattu alla olevassa 6. artiklassa.

 

Palvelun "Kosinta hellyyden ympäristössä" edellyttää, että Asiakkaan majoituspaikka hyväksyy kyseisen Palvelun. Asiakkaan on hankittava majoituspaikan suostumus ennen tilauksen tekemistä. Jos majoituspaikka kieltäytyy Palvelusta Palvelun toteutuspäivänä, Palvelua ei voida suorittaa. Tätä tilannetta pidetään tilauksen peruutuksena alle neljätoista (14) päivää ennen Palvelun toteutusta, ja siitä aiheutuvat seuraukset on kuvattu alla olevassa 6. artiklassa.

 

Jokaisen kuljettajalla varustetun ajoneuvon osallistuvan Palvelun osalta kuljettaja saapuu osoitteeseen, jonka Asiakas on ilmoittanut APOTEOSURPRISElle varaamisen yhteydessä. Asiakkaan on ilmoitettava yhteystietonsa Palvelun toteutuspäivänä. Asiakkaan on ehdottomasti oltava tavoitettavissa kuljettajan toimesta näillä puhelinnumeroilla Palvelun toteutuspäivänä. Jos Palvelukuvauksessa kuvattu ajoneuvo ei ole käytettävissä, APOTEOSURPRISElla on oikeus korvata se vastaavalla tai paremmalla ajoneuvolla.

 

Asiakas myöntää, että APOTEOSURPRISE on kiinnittänyt hänen huomionsa varotoimiin ja ohjeisiin, joita on noudatettava tilattua Palvelua toteutettaessa.

Artikkeli 3 - HINTA

Jokaisen Palvelun hinta ilmoitetaan euroina, sisältäen arvonlisäveron (20 %), ja se koskee yhtä Palvelua ja on voimassa vain kyseisen Palvelun tilauspäivänä. Hinta on voimassa enintään kahdelle (2) Palveluun osallistuvalle henkilölle. Kun Asiakas haluaa, että enemmän kuin kaksi (2) henkilöä osallistuu Palveluun, hänen on ilmoitettava tästä APOTEOSURPRISElle, jotta APOTEOSURPRISE voi mahdollisesti vahvistaa tämän mahdollisuuden ja mahdollisen uuden sovellettavan hinnan.

 

Jokaisen Palvelun hintaan ei sisälly mitään sellaista palvelua, joka ei ole nimenomaisesti mukana Palvelun kuvauskortissa.

Artikkeli 4 - MAKSU

Tilauksen maksu on tehtävä pakollisesti euroissa pankkisiirtona. Asiakkaan pankin mahdollisesti veloittamat pankkikulut, jotka aiheutuvat maksun varmistamisesta euroissa, kun Asiakkaan tili ei ole euroissa, ovat kokonaisuudessaan Asiakkaan vastuulla.

 

Palvelun tilaus on sitova vain, jos Palvelun maksu suoritetaan yhdellä kertaa ja kokonaisuudessaan pankkisiirtona.

 

Missään vaiheessa Asiakkaan APOTEOSURPRISElle suorittamia maksuja ei voida pitää varauksina tai ennakkomaksuina.

 

Asiakas takaa APOTEOSURPRISElle, että hänellä on tarvittavat valtuudet käyttää pankkisiirtomaksutapaa.

 

APOTEOSURPRISElla on oikeus kieltäytyä kunnioittamasta tilausta, joka tulee Asiakkaalta, jonka kanssa on meneillään maksuun liittyvä kiista.

 

Mikäli maksu osoittautuu epäsäännölliseksi, puutteelliseksi tai puuttuvaksi mistä tahansa syystä, APOTEOSURPRISElla on oikeus katsoa, että Asiakas on peruuttanut tilauksensa, ja tästä aiheutuvat kustannukset ovat Asiakkaan vastuulla. Asiakas pysyy joka tapauksessa vastuussa tilatun Palvelun kokonaismäärän maksamisesta.

 

APOTEOSURPRISE suosittelee, että Asiakas säilyttää paperi- tai luotettavalla tietokonetai muulla tallenteella tilaustietonsa.

Artikkeli 5 - MUUTOS ASIAKKAAN TOIMESTA

Asiakkaan tahallisesti muuttamat Palvelut niiden toteutuspaikalla ovat APOTEOSURPRISEn palveluntarjoajien taloudellisten ehtojen alaisia. Tilauspäivänä nimenomaisesti sovittuja lisäkuluja ja lisäpalveluita, joista aiheutuu lisäkustannuksia, on maksettava suoraan Asiakkaan toimesta palveluntarjoajille, eivätkä ne missään tapauksessa sido APOTEOSURPRISEn vastuuta.

Artikkeli 6 - ASIAKKAAN PERUUTUS

Jokaisen peruutuksen on oltava ilmoitettu APOTEOSURPRISElle kirjatulla kirjeellä, jossa on kuittaus vastaanotosta. Kun peruutusilmoitus on tehty kirjatulla kirjeellä, vastaanottokuittauksen päivämäärä otetaan huomioon peruutuspäivämääränä peruutuskulujen laskuttamista varten.

Asiakkaan tekemä koko tai osittainen peruutus johtaa Palvelun kustannusten palautukseen Asiakkaalle vähennettynä seuraavilla muuttuvilla kuluilla:

- Peruutus yli 61 päivää ennen Palvelua: 25 % kokonaismäärästä.
- Peruutus 31 - 60 päivää ennen Palvelua: 50 % kokonaismäärästä.
- Peruutus 15 - 30 päivää ennen Palvelua: 75 % kokonaismäärästä.
- Peruutus alle 14 päivää ennen Palvelua tai peruuttamatta jättäminen: 100 % kokonaismäärästä.

Näiden Yleisten Myyntiehtojen ulkopuolella ei ole mahdollista peruuttaa tilausta yksipuolisesti ilman APOTEOSURPRISEn kirjallista suostumusta.

Artikkeli 7 - VAKUUTUKSET

Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti APOTEOSURPRISElla on ammattivastuuvakuutus, joka on otettu Hiscoxin kanssa tehdyn sopimuksen numero HA RCP0230415 mukaisesti.

Jos Asiakas asuu ulkomailla ja hyödyntää Palvelua Ranskassa tehdyn matkan yhteydessä, Asiakkaan tulee itse ottaa vastuulleen valinnaiset vakuutukset, kuten avun ja kotiinpaluun takaavat, etsinnän ja pelastuksen kustannuksia kattavat, lääketieteellistä apua, peruutusvakuutusta ja matkatavaravakuutusta. Nämä vakuutukset voidaan ottaa Asiakkaan valitsemalta vakuutusyhtiöltä tai matkanjärjestäjältä.

Artikkeli 8 - ALAIKÄISET

APOTEOSURPRISE muistuttaa, että siviililain 1124 artiklan mukaisesti vajaavaltaiset, jotka eivät ole täysivaltaisia, eivät voi tehdä sopimuksia. Näin ollen alaikäisille tarkoitetut tilaukset on tehtävä vanhempien tai laillisen huoltajan toimesta.

Artikkeli 9 - VASTUUT

Asiakkaan henkilökohtaisia tavaroita, jotka ovat esillä Palvelun suorittamisen aikana, ei ole missään tapauksessa vakuutettu APOTEOSURPRISEn toimesta. APOTEOSURPRISE ei ole vastuussa mistään vahingoista, erityisesti tulipalon tai varkauden kaltaisista, jotka voivat kohdistua asiakkaan henkilökohtaisiin esineisiin Palvelun suorituspaikalla.

 

Palvelujen järjestelyt sisältävät palveluntarjoajien valinnan, asiakkaan puolesta tehtävät valinnat ja varaukset, logistiikan järjestämisen ja laadunvalvonnan.

 

Jokainen Palvelu noudattaa alan omia sääntöjä, joita palveluntarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan asiakkaan ja APOTEOSURPRISEn suhteen.

 

Jos Asiakas kärsii mahdollisista vahingoista tai vahingoista Palvelun aikana, APOTEOSURPRISE antaa Asiakkaalle kaikkien Palvelun suorittamiseen osallistuneiden palveluntarjoajien nimet ja yhteystiedot, jotta Asiakas voi suoraan vaatia korvauksia näiltä palveluntarjoajilta.

 

Jos Asiakas aiheuttaa lian ja/tai vaurioita autolle, erityisesti jos nestettä vuotaa auton sisälle, siivousmaksu kolmesataa (300) euroa veloitetaan ja se on maksettava välittömästi palveluntarjoajalle, joka on kärsinyt vahingosta.

Artikkeli 10 - PALVELUJEN SAATAVUUS

Palvelut ovat saatavilla tilauksen hetkellä.

 

apoteosurprise.com-sivustolla tarjottavat Palvelut ovat luonnostaan rajoitetusti saatavilla olevia. Koska Palvelu on ainutlaatuinen ja siihen liittyy tietty määrä palveluntarjoajia, on tavanomaista, että vain yksi asiakas voi hyötyä siitä tietyllä päivämäärällä. Vain ensimmäinen Palvelun tilannut asiakas tietyllä päivämäärällä voi hyötyä siitä kyseisenä päivänä. Palvelun saatavuuden puuttuminen tietyllä päivämäärällä ei oikeuta APOTEOSURPRISEa eikä avaa vahingonkorvausvaatimuksia asiakkaalle.

 

APOTEOSURPRISE sitoutuu hyväksymään tilauksen tuotantokapasiteettinsa rajoissa.

Artikkeli 11 - FORCE MAJEURE

Jotkut Palvelut voivat muuttua tai peruuntua epäsuotuisien sääolosuhteiden vuoksi. Jokaisessa Palvelussa, joka voidaan peruuttaa tai muuttaa epäsuotuisien sääolosuhteiden vuoksi, apoteosurprise.com-sivusto osoittaa kyseisen palvelun kuvauskortissa maininnan "sääolosuhteiden salliessa". Tämä ilmoitus annetaan vain viitteellisesti eikä sillä ole tieteellistä ja/tai sopimuksellista merkitystä.

 

Jos APOTEOSURPRISE tai jokin sen palveluntarjoajista ei voisi epäsuotuisien sääolosuhteiden vuoksi taata Palvelun suorittamista sovittuna päivänä, APOTEOSURPRISE sitoutuu asiakkaan toiveiden mukaisesti (i) ehdottamaan Palvelun ilmaista siirtoa myöhemmäksi päiväksi, joka on sovittava yhteisymmärryksessä asiakkaan, APOTEOSURPRISEn ja Palvelun suorittavien palveluntarjoajien kesken tai (ii) palauttamaan asiakkaalle tilauksen määrän seitsemässäkymmenessäkaksi (72) tunnissa Palvelun peruuttamispäivästä lukien, vähennettynä seitsemänsadanviidenkymmenen (750) euron summalla, joka vastaa alkuperäisen Palvelun valmistelun aiheuttamia kiinteitä kustannuksia; tämä seitsemänsadanviidenkymmenen (750) euron summa on lopullisesti APOTEOSURPRISEn saatavilla.

 

Jos Palvelu peruutetaan, erityisesti epäsuotuisien sääolosuhteiden vuoksi, asiakas ilmoitetaan puhelimitse siihen numeroon, jonka hän on ilmoittanut tilauslomakkeessa viimeistään kolmekymmentä (30) minuuttia ennen Palvelun alkamisajan aikaisinta aikaväliä, joka on ilmoitettu Palvelun kuvauskortissa. Tässä tapauksessa asiakas ei voi vaatia minkäänlaista korvausta muuta kuin ilmaista Palvelun siirtoa tai tilauksensa palauttamista vähennettynä summalla, joka vastaa alkuperäisen Palvelun valmistelun aiheuttamia kiinteitä kustannuksia.

 

Palvelun peruuttaminen voi olla välttämätöntä erityisesti turvallisuuteen liittyvistä syistä johtuvista voimassaolevista olosuhteista. Nimenomaisesti otetaan huomioon voimassaolevan oikeuden mukaan sellaiset voimassaolon sattumat tai voimassaolon ulkopuoliset syyt, jotka eivät ole tavanomaisia ranskalaisen tuomioistuinkäytännön mukaan, kuten liikennevälineiden tukkeutuminen, yhden Palvelun järjestelyssä toimivan palveluntarjoajan konkurssi, sodat, iskut, poliittiset levottomuudet, maanjäristykset, tulipalot, sääilmiöt, myrskyt, tulvat, salamat.

 

Kun erityisesti turvallisuussyistä johtuvat olosuhteet sitä vaativat, APOTEOSURPRISE pidättää oikeuden muuttaa Palvelun suunniteltuja aikatauluja, ilman että asiakas voi vaatia mitään korvausta muuta kuin ilmaista Palvelun siirtoa tai tilauksensa palauttamista vähennettynä summalla, joka vastaa alkuperäisen Palvelun valmistelun aiheuttamia kiinteitä kustannuksia.

 

Asiakasta informoidaan, että tilattujen Palvelujen kulku voi muuttua mahdollisten muutosten vuoksi, jotka johtuvat joko APOTEOSURPRISEn tahdosta riippumattomista tapahtumista tai viranomaisten päätöksistä.

 

Jos "Hääehdotus limusiinilla" -palvelun valotaulussa ilmenee tekninen vika, joka on riippumaton APOTEOSURPRISEn tahdosta, sata (100) euroa palautetaan asiakkaalle kymmenessä (10) päivässä Palvelun suorittamisen jälkeen.

 

Jos "Hääehdotus kyyhkyllä" -palvelun kyyhky ei voi lentää turvallisesti (riski loukkaantumiselle ja/tai eläimen menettämiselle) kaupunkialueella, kyyhky vapautetaan kyyhkynohjaajan toimesta muulle kuin alun perin suunnitellulle alueelle.

Artikkeli 12 - TODISTE

APOTEOSURPRISEn tietokonejärjestelmien turvallisissa olosuhteissa säilytetyt tietokonepöytäkirjat katsotaan todisteiksi osapuolten välisistä viestinnöistä, tilauksista ja maksuista.

Osapuolten väliset vaihdot arkistoidaan luotettavalla ja kestävällä tavalla siten, että siitä muodostuu uskollinen ja kestävä kopio, kuten siviililain 1348 artiklassa määrätään.

Artikkeli 13 - VAATIMUKSET

Kaikki vaatimukset suorittamatta jättämisestä tai huonosta suorituksesta on ilmoitettava APOTEOSURPRISElle suositellulla kirjeellä ja kuittauksella viimeistään viidentoista (15) päivän kuluessa Palvelun suorittamispäivästä, liitettynä mahdollisiin asiakirjoihin. Tämän ajanjakson jälkeen mitään vaatimuksia ei oteta huomioon.

Kiireellisissä tilanteissa tai merkittävistä suoritusongelmista asiakkaan on ilmoitettava mahdollisimman pian APOTEOSURPRISElle Palvelun suorituspaikalla sähköpostivahvistuksessa ilmoitetulla numerolla.

Artikkeli 14 - IMMATERIAALIOIKEUDET

APOTEOSURPRISE on rekisteröity tavaramerkki Institut National de la Propriété Industrielle:ssa.

 

Kaikki www.apoteosurprise.com-sivustolla näkyvät tavaramerkit, logot, piirrokset, valokuvat, animaatiot, videot, tekstit, käsitteet ja skenaariot ovat yksinomaisesti ApoteoSurprisen omaisuutta.

 

Kaiken www.apoteosurprise.com-sivustolla näkyvien logojen, piirrosten, valokuvien, animaatioiden, videoiden, tavaramerkkien, tekstien, käsitteiden ja skenaarioiden osittainen tai kokonainen kopiointi, olipa se millä tahansa välineellä, kaupallisissa, yhdistystoiminnallisissa tai vapaaehtoisissa tarkoituksissa, on kielletty ilman APOTEOSURPRISEn ja niihin liittyvien oikeudenhaltijoiden suostumusta.

Artikkeli 15 - TIETOTEKNIIKKA JA VAPAUDET

Asiakkaan varausta tehdessään antamat tiedot on tarkoitettu APOTEOSURPRISElle. Niiden käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan tilauksen vahvistaminen, turvaaminen ja hallinta.

 

Asiakkaan tilauksen yhteydessä antamia tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta niitä toimittajia ja palveluntarjoajia, jotka ovat vastuussa tilauksen toteuttamisesta. Nämä tiedot pidetään APOTEOSURPRISEn ja sen toimittajien luottamuksellisina.

 

Tietojenkäsittelylain (loi Informatique et Libertés) nro 78-17 6. tammikuuta 1978 mukaisesti asiakkaalla on oikeus päästä tietoihinsa, korjata, muuttaa ja poistaa ne. Tämän oikeuden käyttämiseksi asiakkaan on lähetettävä sähköpostia osoitteeseen contact@apoteosurprise.com tai kirje APOTEOSURPRISElle, 101 rue de Sèvres, 75006 Paris.

 

Apoteosurprise.com-sivuston henkilötietojen automaattinen käsittely on ilmoitettu kansalliselle tietosuojaviranomaiselle CNIL:n numerolla 1097794.

Artikkeli 16 - SOVELLETTAVA LAKI

Nämä yleiset myyntiehdot ovat Ranskan lain alaisia.

Artikkeli 17 - KESTO

Nämä yleiset myyntiehdot ovat voimassa koko ajan, kun APOTEOSURPRISEn tarjoamat palvelut ovat saatavilla verkossa.

Artikkeli 18 - LAINMUKAISET ILMOITUKSET

Verkkosivusto apoteosurprise.com on julkaistu APOTEOSURPRISEn toimesta.

 

APOTEOSURPRISE on 10 000 euron pääomalla perustettu osakeyhtiö (SARL), joka on rekisteröity Pariisin kauppakamarin kaupparekisteriin numerolla 482 226 909. Yhtiön pääkonttori sijaitsee osoitteessa 101 rue de Sèvres, 75006 Paris.

 

APOTEOSURPRISE on tehnyt vakuutussopimuksen Hiscox-yhtiön kanssa vastuuvakuutuksesta numerolla HA TCP0230415, joka kattaa sen vastuun enintään 8 000 000 euroon asti.

Päivityspäivä: 3. syyskuuta 2022

bottom of page