Muzajk (Malte)

Elf mod kif turi mhabbtek.


Ghal bosta nies Jum San Valentinu jfisser hafna. Ghal bosta onajn ma jfisser xejn - jew ghax ma jafux s'inhu romanticizmu jew inkella ghax, kif jixraq, juru mhabbithom issena kollha u m'hemmx bzonn jasal Jum San Valentinu biex jixtru bukkett fjuri jew jghidu innobbok. U tiskanta dawk li huma romantici b'liema ideat jafu jonorgu biex jesprimu mhabbithom! F'dan jistgnu jkunu mghejuna minn kumpanija (...)


READ THE COMPLETE DOCUMENT:

http://www.apotheosurprise.com/pressejpg/muzajk15fevrier2009.jpg


ApoteoSurprise

101 rue de Sèvres

75006 Paris

06 03 15 37 06

7j /7 de 10h à 23h

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Pinterest Icon

Mentions Légales - CGV - SARL au capital de 10.000 euros - SIRET 482 226 909 00026 - RCS Paris B 482 226 909 - Assurance RCP Hiscox n° HA RCP0230415
Copyright © 2006-2020 ApoteoSurprise, Tous droits réservés, Concept et scénarios déposés, Marque déposée INPI n° 043329077