top of page

Muzajk (Malte)

Elf mod kif turi mhabbtek.


Ghal bosta nies Jum San Valentinu jfisser hafna. Ghal bosta onajn ma jfisser xejn - jew ghax ma jafux s'inhu romanticizmu jew inkella ghax, kif jixraq, juru mhabbithom issena kollha u m'hemmx bzonn jasal Jum San Valentinu biex jixtru bukkett fjuri jew jghidu innobbok. U tiskanta dawk li huma romantici b'liema ideat jafu jonorgu biex jesprimu mhabbithom! F'dan jistgnu jkunu mghejuna minn kumpanija (...)


READ THE COMPLETE DOCUMENT:

http://www.apotheosurprise.com/pressejpg/muzajk15fevrier2009.jpg


bottom of page