top of page

SME (Slovaquie)

Zlomi niekomu srdce sa dá aj na objednávku.


Za¾úbenci, ktorí si chcú vyzna v Paríži lásku skutoène originálnym spôsobom, sa môžu obráti na špecializovanú agentúru. Tá za príslušný poplatok ponúka odvážnym lámaèom sàdc neobmedzené možnosti.


Páni ale aj dámy si tak môžu objedna posolstvo pre milovanú osobu na jednej z ve¾koplošných obrazoviek vo francúzskom hlavnom meste. Za 2.490 eur, teda vyše 92.000 Sk, pošle agentúra na objednanú adresu limuzínu s falošným paparazzim, približne 15.900 eur stojí súkromná letecká prehliadka pripravená iba pre vybranú dámu èi pána.


Agentúra realizujúca internetové ponuky má však k dispozícii aj cenovo prístupnejšie a napriek tomu originálne ponuky. Patrí sem napríklad návšteva múzea voskových figurín, pri ktorej sa jeden z exponátov náhle pohne a šokovanej osobe odovzdá list s vyznaním lásky.


V ponuke je aj jazda fiakrom v parku zámku Chantilly, poèas ktorej prepadne koè banda lupièov a zvíazi nad òou môže iba za¾úbenec bojujúci o dámu svojho srdca, ako aj klasická serenáda pod oknom spálne zbožòovanej devy.


Novodobí dobyvatelia ženských sàdc môžu tiež vyskúša ohòostroje, okružnú cestu balónom naplneným horúcim vzduchom, let vrtu¾níkom, ale aj zoskok parašutistu z neba, ktorý odovzdá vybranej osobe list s vyznaním. Romantické duše možno poteši plavbou po Seine na súkromnej jachte alebo súkromným veèerom v niektorom zo salónov krásy v metropole Francúzska.


bottom of page