top of page

Indeks Online (Kosovo)


Propozimi për fejesë mbi Hënë për 125 milionë euro.


Agjencia “ApoteoSurprise” do të vendosë nga viti 2022 mundësinë e propozimit për fejesë mbi Hënë, e cila do të kushtojë 125 milionë euro.


Në kumtesën e agjencisë thuhet se çdo person që është i dashuruar dhe i pasur duhet të rezervojë komplet organizimin e shërbimit.


Por para kësaj duhet të kalojë trajnimin fizik dhe teknik në kohë zgjatej prej 12 javësh.


bottom of page