Indeks Online (Kosovo)


Propozimi për fejesë mbi Hënë për 125 milionë euro.


Agjencia “ApoteoSurprise” do të vendosë nga viti 2022 mundësinë e propozimit për fejesë mbi Hënë, e cila do të kushtojë 125 milionë euro.


Në kumtesën e agjencisë thuhet se çdo person që është i dashuruar dhe i pasur duhet të rezervojë komplet organizimin e shërbimit.


Por para kësaj duhet të kalojë trajnimin fizik dhe teknik në kohë zgjatej prej 12 javësh.


ApoteoSurprise

101 rue de Sèvres

75006 Paris

06 03 15 37 06

7j /7 de 10h à 23h

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Pinterest Icon

Mentions Légales - CGV - SARL au capital de 10.000 euros - SIRET 482 226 909 00026 - RCS Paris B 482 226 909 - Assurance RCP Hiscox n° HA RCP0230415
Copyright © 2006-2020 ApoteoSurprise, Tous droits réservés, Concept et scénarios déposés, Marque déposée INPI n° 043329077