top of page
Couple d'amoureux heureux et émus après une demande en mariage romantique à Paris

BENDROSIOS PARDAVIMO SĄLYGOS

1 straipsnis - TIKSLAS

Šios Bendrosios Pardavimo Sąlygos yra sudarytos tarp įmonės APOTEOSURPRISE, toliau vadinamos APOTEOSURPRISE, ir asmenų, norinčių užsisakyti renginių paslaugas, siūlomas interneto svetainėje apoteosurprise.com, toliau vadinamo Klientu. APOTEOSURPRISE ir Klientas kartu vadinami Šalimis.

 

Šios Bendrosios Pardavimo Sąlygos apibrėžia Šalių teises ir pareigas, susijusias su renginių paslaugų, toliau vadinamų Paslaugomis, pardavimu internetu. Šalys sutinka, kad jų santykiai yra išimtinai reglamentuoti šiomis Bendrosiomis Pardavimo Sąlygomis.

 

APOTEOSURPRISE Bendrosios Pardavimo Sąlygos gali būti keičiamos, atsižvelgiant į APOTEOSURPRISE veiklos plėtrą. Kiekvienam užsakymui taikomos tos Bendrosios Pardavimo Sąlygos, kurios galiojo užsakymo registracijos dieną.

 

Bet kuris Paslaugos užsakymas, atliktas per interneto svetainę apoteosurprise.com, reiškia Kliento galutinį ir neatsaukiamą pritarimą šioms Bendrosioms Pardavimo Sąlygoms. Bet koks specialus nukrypimas turi būti raštiškai sutartas.

 

Klientas pripažįsta, kad jo sutikimas su šių Bendrųjų Pardavimo Sąlygų turiniu nereikalauja jų ranka parašyto pasirašymo, nes užsakymo procesas yra informatizuotas.

 

Internetinė svetainė apoteosurprise.com leidžia Klientui užsakyti Paslaugą ir prieš užsakymą būti informuotam apie išsamią Paslaugos informaciją, jos kainą, mokėjimo sąlygas bei atšaukimo nuostatas.

 

Užsakymas, atliktas Kliento per apoteosurprise.com svetainę, įpareigoja Klientą nuo jo atlikto mokėjimo momento. Užsakymo patvirtinimas el. paštu tarp Šalių turi ranka parašyto pasirašymo vertę.

 

Atlikus mokėjimą, Klientas el. paštu gauna patvirtinimą, patvirtinantį jo užsakymo registraciją.

2 straipsnis - PASLAUGOS

Kliento užsakoma Paslauga išsamiai aprašoma paslaugos aprašyme, prieinamame interneto svetainėje apoteosurprise.com. Kliento pasirinkta data Paslaugos įgyvendinimui yra vienintelė ir išskirtinė data, kuri bus atsižvelgiama, jei Paslauga bus atšaukta Kliento.

 

Paslaugų, pristatomų svetainėje, susiję dokumentai, tokie kaip aprašymai, techninės specifikacijos, nuotraukos, vaizdo įrašai, piešiniai ar bet kokia kita informacija, neturi sutartinio pobūdžio, teikiami tik informaciniais tikslais ir neįpareigoja APOTEOSURPRISE. Klaidinga ir/arba nepilna informacija, pateikta apoteosurprise.com svetainėje, negali būti pagrindas kvestionuoti Kliento atliktą užsakymą.

 

Paslauga gali būti įgyvendinama tik jei Klientas, Paslaugos įgyvendinimo dieną, yra viename iš šių departamentų: Paryžius (75), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94). Daugumai Paslaugų reikalingas transporto priemonės su vairuotoju įsikišimas; šioms paslaugoms, (i) jei Kliento rezervacijos metu nurodytas adresas nėra viename iš aukščiau nurodytų departamentų ir (ii) jei Klientas, Paslaugos įgyvendinimo dieną, nėra nurodytame adrese ir nurodytu laiku, Paslauga negalės būti įgyvendinta. Ši situacija bus laikoma užsakymo atšaukimu mažiau nei keturiolika (14) dienų prieš Paslaugos įgyvendinimą su pasekmėmis, aprašytomis 6 straipsnyje žemiau.

 

Paslaugoms, kurios nereikalauja transporto priemonės su vairuotoju įsikišimo, bet reikalauja, kad Klientas atvyktų į konkrečią adresą, užsakymo patvirtinimo el. laiškas nurodo tikslų adresą, į kurį Klientas turi atvykti, kad galėtų naudotis Paslauga. Kliento nebuvimas nurodytu adresu ir nurodytu laiku Paslaugos įgyvendinimo dieną bus laikomas užsakymo atšaukimu mažiau nei keturiolika (14) dienų prieš Paslaugos įgyvendinimą su pasekmėmis, aprašytomis 6 straipsnyje žemiau.

 

Paslaugoms, kurios nereikalauja transporto priemonės su vairuotoju įsikišimo, bet reikalauja trečiosios šalies buvimo Kliento nurodytu adresu rezervacijos metu, trečiosios šalies nebuvimas nurodytu laiku ir adrese Kliento rezervacijos metu Paslaugos įgyvendinimo dieną bus laikomas užsakymo atšaukimu mažiau nei keturiolika (14) dienų prieš Paslaugos įgyvendinimą su pasekmėmis, aprašytomis 6 straipsnyje žemiau.

 

Paslauga "Pasipiršimas meilės dekore" reikalauja, kad Kliento apgyvendinimo vieta priimtų minėtą Paslaugą. Klientas privalo gauti apgyvendinimo vietos sutikimą prieš atlikdamas užsakymą. Jei apgyvendinimo vieta Paslaugos dieną atsisako Paslaugos, Paslauga negalės būti įgyvendinta. Ši situacija bus laikoma užsakymo atšaukimu mažiau nei keturiolika (14) dienų prieš Paslaugos įgyvendinimą su pasekmėmis, aprašytomis 6 straipsnyje žemiau.

 

Kiekvienai Paslaugai, reikalaujančiai transporto priemonės su vairuotojo įsikišimo, vairuotojas atvyks į adresą, kurį Klientas nurodė APOTEOSURPRISE rezervacijos metu. Klientas, rezervuodamas Paslaugą, nurodys savo telefono numerį Paslaugos įgyvendinimo dienai. Klientas būtinai turi būti pasiekiamas nurodytu telefono numeriu vairuotojui Paslaugos įgyvendinimo dieną. Jei transporto priemonė, nurodyta paslaugos aprašyme, nebus prieinama, APOTEOSURPRISE pasilieka teisę ją pakeisti į lygiavertę ar aukštesnės kategorijos transporto priemonę.

 

Klientas pripažįsta, kad APOTEOSURPRISE atkreipė jo dėmesį į imtinas atsargumo priemones ir laikytinas instrukcijas užsakytos Paslaugos įgyvendinimo metu.

3 straipsnis - KAINA

Kiekvienos Paslaugos kaina nurodoma eurais, įskaitant PVM (20% PVM tarifas), ir taikoma tik Paslaugos užsakymo dieną. Kaina galioja dviem (2) asmenims, dalyvaujantiems Paslaugoje. Jei Klientas nori, kad dalyvautų daugiau nei du (2) asmenys, jis turi apie tai informuoti APOTEOSURPRISE, kad APOTEOSURPRISE galėtų patvirtinti šią galimybę ir galbūt naują taikomą tarifą.

Paslaugos tarifas neapima jokių paslaugų, kurios nėra aiškiai įtrauktos į paslaugos aprašymą.

4 straipsnis - MOKĖJIMAS

Užsakymo apmokėjimas privalomai atliekamas eurais banko pervedimu. Visos banko išlaidos, kurias Kliento bankas taiko už mokėjimą eurais, jei Kliento sąskaita nėra eurais, lieka išimtinai Kliento atsakomybė.

 

Paslaugos užsakymas tampa galutinis tik tada, kai Paslaugos apmokėjimas atliekamas vienu metu ir visai sumai banko pervedimu.

 

Jokie Kliento APOTEOSURPRISE sumokėti pinigai negali būti laikomi išankstiniais mokėjimais arba užstatu.

 

Klientas garantuoja APOTEOSURPRISE, kad jis turi būtinas leidimus naudoti mokėjimo būdą banko pervedimu.

 

APOTEOSURPRISE pasilieka teisę atsisakyti vykdyti užsakymą iš Kliento, su kuriuo yra mokėjimo ginčas.

 

Jeigu mokėjimas pasirodytų netinkamas, nepilnas ar neegzistuojantis dėl bet kokios priežasties, APOTEOSURPRISE turi teisę laikyti, kad Klientas atšaukė savo užsakymą, o iš to kylančias išlaidas apmoka Klientas. Klientas bet kuriuo atveju yra atsakingas už visos užsakytos Paslaugos sumos apmokėjimą.

 

APOTEOSURPRISE rekomenduoja Klientui išsaugoti popierinę arba patikimą skaitmeninę užsakymo duomenų kopiją.

5 straipsnis - KLIENTO MODIFIKACIJOS

Paslaugos, savanoriškai modifikuotos Kliento vykdymo vietoje, yra taikomos APOTEOSURPRISE paslaugų teikėjų finansinėms sąlygoms. Papildomos išlaidos, nebuvo aiškiai numatytos užsakymo metu, ir papildomos paslaugos, dėl kurių kyla papildomų išlaidų, turi būti apmokėtos tiesiogiai paslaugų teikėjams Kliento ir jokiu būdu negali būti APOTEOSURPRISE atsakomybė.

6 straipsnis - ATŠAUKIMAS KLIENTo INICIATYVA

Visi atšaukimai turi būti pranešti APOTEOSURPRISE rekomenduotu laišku su grąžinimo kvitu. Kai atšaukimas bus praneštas rekomenduotu laišku su grąžinimo kvitu, grąžinimo kvito data bus laikoma atšaukimo data atšaukimo mokesčių apskaičiavimui.

Visiškas ar dalinis atšaukimas, padarytas Kliento, reiškia Klientui sumokėtos Paslaugos kainos grąžinimą, išskaičius toliau nurodytus kintamuosius mokesčius:

- Atšaukimas daugiau nei 61 dieną prieš Paslaugą: 25 % iš visos sumos.
- Atšaukimas nuo 31 iki 60 dienų prieš Paslaugą: 50 % iš visos sumos.
- Atšaukimas nuo 15 iki 30 dienų prieš Paslaugą: 75 % iš visos sumos.
- Atšaukimas mažiau nei 14 dienų prieš Paslaugą arba neatvykimas: 100 % iš visos sumos.

Išskyrus atvejus, numatytus šiose Bendrosiose Pardavimo Sąlygose, be APOTEOSURPRISE raštiško sutikimo neįmanoma vienašališkai atšaukti užsakymo.

7 straipsnis - DRAUDIMAS

Laikantis galiojančios teisės aktų, APOTEOSURPRISE yra apsidraudusi Profesinės Civilinės Atsakomybės draudimu pas Hiscox draudimo bendrovę pagal sutarties numerį N° HA RCP0230415.

Jeigu Klientas gyvena užsienyje ir naudojasi Paslauga atvykęs į Prancūziją, Klientui patenka pareiga savo sąskaita apsidrausti pasirinktinu draudimu, tokiu kaip repatriacijos pagalbos garantijos, paieškos ir gelbėjimo išlaidų draudimas, medicinos pagalbos draudimas, atšaukimo draudimas ir bagažo draudimas. Šiuos draudimus galima įsigyti pas pasirinktą draudimo bendrovę arba per savo kelionės organizatorių.

8 straipsnis - NEPILNAMEČIAI

APOTEOSURPRISE primena, kad pagal Civilinio kodekso 1124 straipsnį, neemancipuoti nepilnamečiai negali sudaryti sutarčių. Todėl užsakymai, skirti nepilnamečiams, turi būti atliekami tėvų arba teisėto globėjo autoritetu.

9 straipsnis - ATSAKOMYBĖ

Kliento asmeniniai daiktai, kurie yra eksponuojami Paslaugos teikimo metu, APOTEOSURPRISE nedraudžiami. APOTEOSURPRISE negali būti laikoma atsakinga už bet kokio pobūdžio žalą, ypač gaisrą ar vagystę, kuri gali kilti asmeniniams daiktams Paslaugos vykdymo vietose.

 

Paslaugų organizavimas reiškia paslaugų teikėjų parinkimą, Kliento pasirinktų variantų ir rezervacijų valdymą, logistikos organizavimą ir kokybės kontrolę.

 

Kiekviena Paslauga yra reglamentuota pagal konkrečios veiklos srities teisės aktus, ir šiuos teisės aktus užtikrina paslaugų teikėjai tiek Klientui, tiek APOTEOSURPRISE.

 

Jei Klientas Paslaugos metu patirtų galimus nuostolius ar žalą, APOTEOSURPRISE pateiks Klientui visų Paslaugos įgyvendinimo metu dalyvavusių paslaugų teikėjų vardus ir kontaktus, kad Klientas galėtų tiesiogiai reikšti savo pretenzijas minėtiems paslaugų teikėjams.

 

Jei transporto priemonė bus sutepta ar sugadinta Kliento, ypač jei transporto priemonėje atsiras kūno skysčių, bus išrašytas tris šimtus (300) eurų valymo mokestis, kuris bus nedelsiant privalomas sumokėti paslaugos teikėjui, patyrusiam nuostolius.

10 straipsnis - PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS

Paslaugos teikiamos priklausomai nuo jų prieinamumo užsakymo metu.

 

apoteosurprise.com svetainėje siūlomos Paslaugos yra savo prigimtimi riboto kiekio entitetai. Kadangi kiekviena Paslauga yra unikali ir mobilizuoja tikslų skaičių paslaugų teikėjų, paprastai tik vienas Klientas gali ja pasinaudoti nustatytą dieną. Paslauga bus suteikta tik pirmajam Klientui, kuris ją užsisakė nustatytą dieną. Paslaugos neprieinamumas nustatytą dieną negali būti APOTEOSURPRISE atsakomybės pagrindas ar suteikti Klientui teisę į žalos atlyginimą.

 

APOTEOSURPRISE įsipareigoja priimti visus užsakymus, atsižvelgiant į savo gamybos galimybes.

11 straipsnis - NEPRIEŠTARAUJANČIOS JĖGOS

Kai kurios Paslaugos gali būti keičiamos ar atšaukiamos dėl nepalankių oro sąlygų. Kiekvienai Paslaugai, kuri gali būti atšaukta ar pakeista dėl nepalankių oro sąlygų, apoteosurprise.com svetainėje paslaugos aprašyme nurodoma "priklauso nuo palankių oro sąlygų". Ši nuoroda teikiama tik informaciniais tikslais ir neturi mokslinės ir/ar sutartinės reikšmės.

 

Jei dėl nepalankių oro sąlygų APOTEOSURPRISE ar vienas iš jos paslaugų teikėjų negalėtų užtikrinti Paslaugos įvykdymo numatytą dieną, APOTEOSURPRISE, pagal Kliento pageidavimą, (i) pasiūlys Paslaugos atidėjimą be papildomų mokesčių į vėlesnę, abiejų šalių, APOTEOSURPRISE ir jos paslaugų teikėjų, sutartą datą arba (ii) per septyniasdešimt dvi (72) valandas nuo Paslaugos atšaukimo datos grąžins Klientui užsakymo sumą, atėmus septynis šimtus penkiasdešimt (750) eurų, atitinkančius fiksuotas išlaidas, susijusias su pradiniu Paslaugos rengimu; ši septynių šimtų penkiasdešimt (750) eurų suma galutinai tenka APOTEOSURPRISE.

 

Atšaukiant Paslaugą, ypač dėl nepalankių oro sąlygų, Klientas bus informuotas telefonu į jo užsakyme nurodytą numerį ne vėliau kaip trisdešimt (30) minučių prieš ankstriausią nurodyto laiko intervalo pradžią. Tokiu atveju Klientas negalės reikalauti jokios kitos kompensacijos, išskyrus Paslaugos atidėjimą be papildomų mokesčių arba jo užsakymo grąžinimą, atėmus sumą, atitinkančią fiksuotas išlaidas, susijusias su pradiniu Paslaugos rengimu.

 

Paslaugos atšaukimas gali būti primestas dėl neprieštaraujančios jėgos aplinkybių, ypač susijusių su asmenų sauga. Aiškiai laikoma, kad neprieštaraujančios jėgos ar atsitiktiniai atvejai, be įprastai prancūzų teismų ir tribunolų jurisprudencijoje pripažintų atvejų, yra transporto priemonių blokada, vieno iš paslaugų teikėjų, dalyvaujančių Paslaugos organizavime, bankrotas, karai, teroristiniai išpuoliai, politiniai neramumai, žemės drebėjimai, gaisrai, nepalankios oro sąlygos, audros, potvyniai, žaibai.

 

Kai aplinkybės, ypač susijusios su asmenų sauga, reikalauja, APOTEOSURPRISE pasilieka teisę keisti numatytus Paslaugos laikus, ir tai neduos teisės Klientui reikalauti jokios kitos kompensacijos, išskyrus Paslaugos atidėjimą be papildomų mokesčių arba jo užsakymo grąžinimą, atėmus sumą, atitinkančią fiksuotas išlaidas, susijusias su pradiniu Paslaugos rengimu.

 

Klientas informuojamas, kad užsakytos Paslaugos įvykdymas gali patirti galimas pakeitimus dėl įvykio, nepriklausančio nuo APOTEOSURPRISE valios, arba sprendimų, priimtų kompetentingų valdžios institucijų.

 

Jei dėl techninio gedimo arba "Pasipiršimo limuzine" paslaugos švieslentės veikimo sutrikimo, kuris nepriklausytų nuo APOTEOSURPRISE valios, Klientui per dešimt (10) dienų nuo Paslaugos įvykdymo datos bus grąžinta šimtas (100) eurų suma.

 

Jei dėl geografinės vietos miesto zonoje "Pasipiršimo su balandžiu" paslaugos balandis negalėtų saugiai pakilti (sužalojimo ir/ar gyvūno praradimo rizika), balandis bus paleistas paties balandininko kitose atviresnėse vietose, nei iš pradžių numatyta.

12 straipsnis - ĮRODYMŲ TEIKIMAS

APOTEOSURPRISE kompiuterinėse sistemose saugomi skaitmeniniai įrašai, išlaikyti saugiomis sąlygomis, bus laikomi komunikacijos, užsakymų ir mokėjimų, vykdytų tarp Šalių, įrodymais.

 

Šalių komunikacijos archyvavimas atliekamas patikimu ir ilgaamžiu būdu, siekiant užtikrinti tikslų ir nuolatinį kopijavimą pagal Civilinio kodekso 1348 straipsnį.

13 straipsnis - SKUNDAI

Bet koks skundas dėl nepateiktos arba netinkamai suteiktos Paslaugos turi būti pateiktas APOTEOSURPRISE raštu, siunčiant rekomenduotą laišką su pranešimu apie gavimą, būtina tvarka per penkiolika (15) dienų po Paslaugos teikimo datos, pridedant galimus įrodymus. Po šio termino jokie skundai nebus svarstomi.

Esant skubiai būklei ar rimtam Paslaugos teikimo vykdymo trūkumui, Klientas privalo nedelsdamas informuoti APOTEOSURPRISE, pateikiant informaciją nurodytu telefono numeriu patvirtinimo el. laiške.

14 straipsnis - INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

APOTEOSURPRISE yra prekės ženklas, užregistruotas Nacionaliniame pramonės nuosavybės institute.

 

Visi prekės ženklai, logotipai, piešiniai, nuotraukos, animacijos, vaizdo įrašai, tekstai, koncepcijos ir scenarijai, pateikti svetainėje www.apoteosurprise.com, yra išskirtinė bendrovės ApoteoSurprise nuosavybė.

 

Bet koks dalinis ar visiškas logotipų, piešinių, nuotraukų, animacijų, vaizdo įrašų, prekės ženklų, tekstų, koncepcijų ir scenarijų, esančių svetainėje apoteosurprise.com, kopijavimas komerciniais, asociacijų ar savanoriškais tikslais bet kokioje terpėje yra draudžiamas be APOTEOSURPRISE ir teisių turėtojų sutikimo.

15 straipsnis - ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Kliento rezervacijos metu pateikta informacija skirta APOTEOSURPRISE. Jų apdorojimo tikslas - užsakymo patvirtinimas, saugumas ir valdymas.

 

Kliento užsakymo metu pateikta informacija nebus perduodama jokiems trečiosioms šalims, išskyrus tiekėjus ir paslaugų teikėjus, atsakingus už konkrečios Paslaugos įgyvendinimą. Ši informacija APOTEOSURPRISE ir jos tiekėjams bus laikoma konfidencialia.

 

Pagal 1978 m. sausio 6 d. Įstatymo Nr. 78-17 34 straipsnį, Klientas turi teisę pasiekti, ištaisyti, modifikuoti ir šalinti su juo susijusius duomenis. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Klientas turi siųsti el. laišką adresu contact@apoteosurprise.com arba raštą į APOTEOSURPRISE, 101 rue de Sèvres, 75006 Paryžius.

 

apoteosurprise.com svetainėje esančių asmens duomenų automatizuotas apdorojimas buvo deklaruotas Nacionalinei informatikos ir laisvės komisijai pagal numerį 1097794.

16 straipsnis - TAISYKLINGA TEISĖ

Šios Bendrosios Pardavimo Sąlygos yra reglamentuojamos Prancūzijos teisės aktų.

17 straipsnis - GALIOJIMO TRUKMĖ

Šios Bendrosios Pardavimo Sąlygos taikomos visą laiką, kol internete yra prieinamos APOTEOSURPRISE siūlomos paslaugos.

18 straipsnis - TEISINĖ INFORMACIJA

Internetinė svetainė apoteosurprise.com yra leidžiama APOTEOSURPRISE.

APOTEOSURPRISE yra uždaroji akcinė bendrovė su 10.000 eurų įstatiniu kapitalu, įregistruota Paryžiaus prekybos ir bendrovių registre su numeriu 482 226 909, o jos registruota buveinė yra 101 rue de Sèvres 75006 Paryžius.

APOTEOSURPRISE yra sudariusi civilinės atsakomybės draudimo sutartį su Hiscox draudimo bendrove pagal sutarties numerį HA TCP0230415, garantuojančią jos civilinę atsakomybę iki 8.000.000 eurų.

Paskutinis atnaujinimas: 2022 m. rugsėjo 3 d.

bottom of page