top of page

 Rozluštění osmi nejkrásnějších láskyplných písní od Freddieho Mercuryho 

Par Nicolas | 6. února 2024 

Freddie Mercury je nepochybně zpěvákem, který vyjádřil lásku s největší citlivostí, vášní a odvahou. Jeho hlas, který dokáže zachytit nejjemnější odstíny lidských emocí, překračuje věky a nezamazatelně se zapsal do historie hudby. V jádru jeho repertoáru se milostné písně vyznačují svou lyrickou intenzitou a zjevnou upřímností, díky čemuž se Mercury stal nejen rockovou ikonou, ale i básníkem moderní lásky. Osmnácté století mělo Mozarta, dvacáté století Freddieho Mercuryho.

 

Pozveme vás objevit skryté příběhy za milostnými písněmi, které možná neznáte. Každá skladba, umělecké dílo samo o sobě, odhaluje kontury lásky, která je zároveň vášnivá a komplexní, odráží osobní zkušenosti umělce s nekompromisní upřímností. Od "Love of My Life" přes jedinečné "It’s A Hard Life" až po méně známé poklady vám ukážeme, jak Freddie Mercury dokázal vytvořit melodie a texty, které osloví srdce žen i mužů po mnoho dalších století.

 

Každá píseň, kterou zde představujeme, je otevřeným oknem do věčného hledání lásky ve vší její kráse, hloubce a jemnosti. Tyto skladby jsou více než jen písněmi, jsou to kázání a promluvy, bohaté a nekonečné dědictví zanechané někým, kdo byl více než zpěvák. Ani celé knihy by nestačily na rozluštění všech poselství a tajemství ukrytých v jeho písních.

 

Doporučujeme vypnout světla, vychutnat si tyto skladby na velké obrazovce, uvolnit se, dát si na čas a tento zážitek si ještě zpříjemnit několika sklenkami dobrého vína. Čím déle budete poslouchat každou z těchto písní, tím více se ponoříte do objevování nuancí a barev, které vás osloví. Budete ohromeni tím, co všechno chtěl Freddie Mercury říci…

1. It's A Hard Life

 

Pro Briana Maye, kytaristu Queen: "'It's a Hard Life' patří k nejkrásnějším písním, které Freddie kdy složil. Pochází přímo z jeho srdce a při jejím tvoření se skutečně otevřel. (...) Freddie měl schopnost proměnit svou osobní bolest v něco, co je univerzální."

 

Je naprosto jasné, že tento titul je jedním z nejsilnějších, nejvýraznějších a nejčistších vyjádření lásky. Píseň přináší hluboce osobní poselství od umělce, který se odhalil jako nikdy předtím, umožňujíc svým pocitům volně se projevit bez jakýchkoli omezení.

 

Melodie této písně je fascinující, s pocitem melancholie, která dokonale vystihuje bolest a zápas, jež Mercury prožíval, když ji psal.

 

Skladba začíná melodickým úvodem, který připomíná operní styl, charakteristický pro Queen. Toto zahájení okamžitě vytváří dramatickou atmosféru a připravuje posluchače na blížící se emoční zážitek. Instrumentace, ovlivněná klasickou hudbou, byla pečlivě vybrána, dodávajíc skladbě velkolepost a dramatičnost, typickou pro hudbu Queen.

 

V této skladbě se hlas Freddieho Mercuryho vyznačuje schopností pokrýt široký rozsah oktáv, spojujíc sílu a emoce. Jeho vokální výkon se pohybuje mezi momenty jemné melancholie a silnějších výpadů, připomínajících dynamiku milostných pocitů. Tato dynamika je umocněna změnami tempa a crescendy, které vedou k vrcholným momentům písně.

 

Texty líčí situaci, kdy milostný příběh zpěváka končí, zanechávajíc ho bojovat s překonáním ztráty. Uvědomuje si, že je jediný odpovědný za svou situaci a pochopí, že bolest, kterou cítí, je součástí života, která může potkat kohokoli, a vlastně potkává každého.

 

Úvodní fráze skladby ihned rozvíjí téma: "Nechci svoji svobodu. Není důvod žít se zlomeným srdcem." Tento verš vyjadřuje intenzivní emoční pouto a závislost, která může ve vztahu vzniknout. Naznačuje, že přitažlivost lásky někdy může vést k dobrovolnému vzdání se naší osobní svobody výměnou za štěstí a plnění, které láska slibuje. Toto téma obětování osobní svobody kvůli lásce je dále podrobně prozkoumáno.

 

Další důležitá věta je: "Je to dlouhý a těžký boj naučit se pečovat o druhého, důvěřovat si hned od začátku, když jste zamilovaní." Tento citát osvětluje stálé úsilí a závazek potřebný k udržení zdravého a prosperujícího vztahu. Zdůrazňuje, že láska vyžaduje neustálou práci a závazek, upozorňuje na výzvy vztahu, ve kterém bychom chtěli věřit, že je idylický.

 

Je na vás, abyste interpretovali podle svých zkušeností a citlivosti pohledy, gesta, slova a vokální nuance, které se prolínají mistrovskou interpretací tohoto díla, ale my vám dáváme několik klíčů k prohloubení vašeho porozumění a ocenění toho, co Mercury chtěl říci...

 

0'12'': Fakt, že má zlomené srdce, není vyjádřen smutným hlasem, ale je předán s překvapivou jemností a uklidněním.

 

0'31'': Vznešeně, jako by to udělal prorok, sklání hlavu k svým společníkům, aby jim sdělil, že mít zlomené srdce se může stát každému. Jemu, nám, vám.

 

0'36'': Hlava vztyčená k nebi v okamžiku vítězství, skloněná k zemi v porážce.

 

0'42'': S rozhodným a silným pohledem na nás prohlašuje, že se zamiloval. To je výkřik srdce. V tom okamžiku znovu prožívá lásku, kterou cítil k dané osobě.

 

0'47'': Když mluví o tom, jak ho rozchod zničil, opírá se o sloup, aby nepadl, a přestože cítí bolest, zůstává stát.

 

0'51'': Když se objeví na vrcholu schodů, tři jeho přátelé pomáhají čtvrtému, který se zhroutil na schodech, postavit se.

 

1'00'': Sestupuje ze schodů v okamžiku, kdy míjí Briana Maye, oblečeného v černém, symbolizujícího smutek a bolest, a který stoupá nahoru s kytarovým kufříkem ve tvaru rakve. Bude smrt vztahu převážit nad vším?

 

1'12'': Tři ženy doprovázejí muže s jelení maskou. Jelen je totem spojený s duchovnem, obnovou a znovuzrozením (každoročně mění paroží). Jelení maska může sloužit jako talisman ochrany nebo léčení. Symbolizuje hluboké spojení s přírodou a cyklem života. Tato maska rovněž reprezentuje sílu, odvahu a mužskou hrdost. V této scéně vypadá muž s maskou slabě a zahanbeně, potřebuje podporu. A jsou to ženy, kdo mu tuto podporu poskytuje.

 

1'22'': Freddie Mercury si zakrývá uši, jako by raději nechtěl čelit realitě způsobené rozchodem a zjišťovat, jak dát dohromady všechny rozbité části svého těla a duše. Poté jeho ruce klesají, bezvládně, jako by už neměl žádnou sílu.

 

1'30'': Když říká, že se snaží zadržet slzy, spojí ruce, jakoby se snažil vtěsnat do nich celou svou bolest, aby ho nepřemohla. Je to symbol odolnosti.

 

1'41'': "Yeah", které pronese jako odpověď svému alter egu mluvícímu o bolesti způsobené rozchodem, má nepopsatelnou hloubku a upřímnost. Doporučujeme vám tuto sekvenci shlédnout vícekrát.

 

1'45'': V reakci na bolest, která v něm znovu ožívá, když říká, jak těžké je, když se člověk náhle ocitne sám, promění se ve válečníka, vzepře se a silně udeří pěstí do stolu s gesty plnými významu. Výrazy na jeho tváři odrážejí všechny odstíny této bolesti. Kolem stolu, u kterého sedí, leží nevědomá stará žena s jablkem v ústech. Toto jablko může připomínat otrávené jablko z pohádky o Sněhurce, kde symbolizuje zradu a zlobu, ale také hluboký spánek (který lze interpretovat jako útěk před realitou). Jablko by také mohlo symbolizovat nebezpečí nebo pokušení vedoucí k sebedestrukci nebo iluzi v milostných vztazích. V mnoha kulturách je jablko spojováno s pokušením a původním hříchem, představující těžká rozhodnutí a důsledky našich činů.

 

1'49'': S pragmatismem si náhle uvědomí, že rozchod je definitivní. Zvedá oči k nebi a žádá o znamení spásy, které mu umožní znovu se postavit na nohy a obnovit svůj život.

 

1'53'': Vstává s obrovskou vůlí a elánem, aby požádal nebe, aby mu poslalo lásku, nabídlo mu nový příběh, který ho znovu přiměje cítit se živým. Přímo nad ním visí malé dítě představující anděla, nebeské ucho, které by ho mohlo slyšet.

 

1'57'': Jeho společníci tleskají jeho odolnosti, bojovnosti a optimismu. Ale dva z nich, i když tleskají, vyplazují jazyk, jako by byli sarkastičtí a skeptičtí ohledně možnosti, že by mohl znovu prožít nový milostný příběh. Vyplazení jazyka může být také vyjádřením svobody nebo vzdoru, způsobem, jak odmítnout konvence nebo očekávání v romantických stereotypech.

 

2'25'': Světla jsou ztlumena a Brian May odhaluje, co měl v kufříku: kytaru ve tvaru lebky. Kytarista se zdá, že nechá svůj nástroj plakat, jako by se přidal ke skepsi postav, které vyplazovaly jazyk. Poté zvedá kytaru triumfálním gestem, jako by chtěl prosazovat pesimismus, který reprezentuje.

2'47'': V souladu s pesimistickým tónem, jedna žena šlape na levou nohu zpěváka, když se pokouší vyšplhat po schodech. Tato žena, ve skutečnosti Mercuryho bývalá partnerka, dodává písni další rozměr blízký jeho osobní realitě.

 

3'08'': Před nezlomnou vůlí umělce postavit se znovu na nohy a objevit lásku, Brian May se vzdává a vypadá, že je připraven odložit svou kytaru, symbolizující selhání a vzdání se.

 

3'25'': Přichází moment ohromující síly. Freddie Mercury, stiskem pěstí jako bojovník a s naprostou jistotou, vyhlašuje, že bude žít pro další den.

 

3'28'': Stiskem svých sevřených pěstí, jako by zachycovat nebo vyzařovat neviditelnou energii, si náhle uvědomuje, že vše, co kdy udělal, bylo z lásky. Je to pro něj zjevení. Pohlíží na nás s nejvyšší pravdivostí a upřímností. Jeho duše je obnažená.

 

3'32'': Obrovský úsměv rozjasňuje jeho tvář, když znovu opakuje, že ano, všechno, co udělal, bylo z lásky. Jakákoli nostalgie je z jeho myšlenek vymazána. Nakonec se osvobodil, protože našel cestu ven z jeho utrpení.

 

3'36'': Pohledem směřuje do daleka, dál než kdokoli jiný by mohl, nyní oživen transcendentní inspirací, kterou právě získal. Jeho společníci se sklání, otočeni zády k němu, ale dívají se týmž směrem. Jeho vůle přemohla vše ostatní.

 

"It’s A Hard Life" přesahuje osobní zážitek a dotýká se univerzálnějších pravd o lásce, ztrátě, životě a hledání smyslu. Přestože je píseň plná temnoty a melancholie, končí výjimečným optimismem. Každý, kdo právě prožil bolestný rozchod, by při poslechu této písně měl najít útěchu. Ačkoli jsme nevyhnutelně udělali chyby v průběhu právě skončeného milostného příběhu, jediné, co má význam, je uvědomit si, že vše, co jsme udělali, bylo z lásky. Výsledek vztahu není důležitý, když víme, že nás vedla láska. Tato myšlenka léčí rány, nikoli pasivní očekávání nového příběhu.

2. I Was Born to Love You

 

"I Was Born to Love You" je skladba, která překonává hranice a dokáže předat absolutní sílu lásky navzdory zdánlivě lehkým textům a rychlému tempu, které ji naplňují radostnou a povzbudivou energií.

 

Freddie Mercury, známý svou vokální variabilitou a uměleckým odvahou, se opět převyšuje a dokazuje, že vyjádření lásky může přesahovat žánrové hranice. V této skladbě nádherně ukazuje svůj talent proměnit syrovou emoci ve skvostné umělecké dílo.

 

Rytmus písně určuje stálý puls, typický pro pop a dance hity 80. let. Akordová progrese sleduje tradiční popové vzorce s použitím dur akordů, které písni propůjčují její svěží a optimistický tón. Plynulé přechody mezi akordy přispívají k euforickému pocitu skladby.

 

Syntezátorové plochy přinášejí bohatou texturu a vytvářejí luxusní zvukové pozadí, na kterém se dále rozvíjí hudební aranžmá. Kytara, i když méně dominantní než v jiných dílech Queen, hraje stále klíčovou roli v textuře písně, nabízejíc rify a sóla, která dodávají kompozici hloubku. Melodická linka je nápaditá a zapamatovatelná, s dobře umístěnými vzestupy a sestupy a pauzami, které zvýrazňují sílu Mercuryho hlasu a zároveň uchvacují emocí lásky.

 

Síla skladby "I Was Born to Love You" spočívá ve schopnosti vyvolat čistou radost a neomezovaně vyjádřit lásku. Láska je totiž i toto: v každém nádherném příběhu existuje období blaženosti, opojení a lehkosti, kdy se cítíme být na vrcholu světa, úplně pohlceni a naplněni emocemi, které nás obklopují... Svět je v tu chvíli celý náš!

 

Ve videoklipu to je jasné: Freddie Mercury je kouzelný! Jeho čistě bílý oblek symbolizuje čistotu vášnivé lásky. Přes svá gesta a výrazy tváře dokáže zpěvák zachytit a odrazit opojení, které prožíváme, když jsme hluboce zamilovaní. Poslechněte si tuto skladbu, pokud máte štěstí a právě prožíváte tento stav, budete naprosto nadšeni!

 

Co se týče textu, absolutní síla lásky je předávána opakováním fráze "I was born to love you" po celou dobu skladby. Toto neustálé zdůrazňování se stává nepřehlédnutelným a vytváří emoční odezvu. Co by mohlo být silnější než pocit, že jsme na tuto Zemi přišli právě za účelem milovat druhého?

 

Následující verš je rovněž povznášející, mimořádně silný a poskytuje intenzivní pocit vzestupu: "Jsi ta pravá. Jsem muž, který byl stvořen pro tebe. Byla jsi stvořena pro mě. Jsi moje extáze. Kdyby mi byla dána příležitost, zabil bych za tvou lásku."

 

Zpěvákova prohlášení lásky jsou jasná, přímá, čistá. Láska se tak jeví jako věčná. V tomto vášnivém okamžiku si nelze představit, že by příběh mohl někdy skončit.

 

Mercury dokáže dokonale zachytit to, co prožíváme, když zažijeme, obzvláště pak, lásku na první pohled. Abychom odhalili všechna tajemství lásky na první pohled, zveme vás, abyste si přečetli celý článek, který jsme tomuto okouzlujícímu tématu věnovali.

3. Love of My Life

 

"Love of My Life" je emblematická píseň o lásce, kterou Freddie Mercury napsal po rozchodu s Mary Austin kvůli své bisexualitě. Mary Austin byla pro zpěváka opravdovou láskou jeho života. Milovali se až do umělcovy smrti v roce 1991.

 

Tato balada, často považována za jedno z nejdojemnějších Mercuryho děl, vyniká svou lyrickou hloubkou, něžností a intimitou.

 

V podání na koncertech je skladba založena jen na akustické kytaře. Kytara a hlas, nic víc, a přesto je tu kouzlo. Prostota vyjádření po rozchodu v melancholické a zamyšlené atmosféře.

 

Vokální projev Mercuryho je výjimečný svou schopností vyjádřit široké spektrum emocí, od tichých šeptů až po vášnivé výkřiky. Jeho hlas nás provází skrze každé slovo s neuvěřitelnou precizností.

 

Jedním z vrcholů písně je kytarové sólo Briana Maye, hrané s výraznou emocí, které odráží citový náboj skladby. Toto sólo slouží jako hudební most, nabízející moment pro hlubokou reflexi v srdci emocionálně nabitých veršů.

 

Text "Love of My Life" reflektuje o ztracené lásce a bolesti, která rozchodem přichází. Píseň přímo oslovuje milovanou osobu, vyjadřuje jak lítost za ztrátu, tak intenzivní touhu po smíření. Jednoduchost textu kontrastuje s emoční intenzitou poselství, činí slova přístupná a hluboce dojemná. Mercury používá poetické metafory a upřímný jazyk pro autentické a působivé zachycení komplexnosti milostných pocitů, mezi kterými se pohybuje nostalgie, bolest a bezpodmínečná láska.

4. Nevermore

 

Píseň trvající pouhých 83 sekund představuje ódu, báseň a skutečný skvost jemnosti, i když se zabývá tématem rozpadu vztahu.

 

"Nevermore" je postavena hlavně na klavíru, jehož tóny Freddie Mercury používá jako bohaté pozadí pro svůj hlas. Aranžmá je úmyslně jednoduché, aby umožnilo vokální melodii zazářit.

 

V této skladbě je využita akordová sekvence, která vytváří dojem pohybu ve vylidněné krajině po ztrátě milované osoby. Melodie je fascinující a bezprostřední, s výraznými skoky. Změny akordů podporují pocit nejistoty a touhy, které text tak naléhavě vyjadřuje.

 

Dále skladba zahrnuje komplexní vokální harmonie, které jsou typické pro Queen, přinášející dílu hloubku a nádech vznešenosti navzdory jeho stručnosti.

 

"Nevermore" tak balancuje mezi dynamikou, střídavě přinášející okamžiky intimní něhy a výbuchy intenzivnějších emocí.

 

Text písně se věnuje ztrátě, lítosti a osamělosti po rozchodu. Obsahuje silné emoce, vyjadřuje hlubokou touhu vrátit se k šťastnějším časům a obnovit vztah s milovanou osobou. Opakování slova "nevermore" zdůrazňuje pocit definitivního konce a nevratnosti, připomínaje poezii Edgara Allana Poea v "Havranovi" díky jejímu dramatickému vlivu a melancholické atmosféře.

 

Lyrika je plná obrazů a metafor, které zvyšují emoční náboj rozchodu, jež se tak stává skutečným rozsudkem: "Můj život je teď bez významu. Moře vyschla a déšť již neprší. (...) Neodsuzuj mě k cestě 'už nikdy více'. Ani v údolích níže, kde kdysi slunce hřálo teplem a něhou, nyní nic nekvete. (...) Proč jsi mě opustila? Proč jsi mě podvedla? Když jsi mi řekla, že mě už nemiluješ, odsoudila jsi mě na cestu 'už nikdy více'."

5. Love Me Like There's No Tomorrow

 

Při sledování videoklipu k písni "Love Me Like There’s No Tomorrow" by vám měly oči zvlhnout slzami!

 

Tato skladba se odlišuje svou citlivostí a něžností a je postavena na relativně jednoduché instrumentaci s převahou klavíru, doplněném syntezátory, basovou kytarou a decentními bicími. Toto minimalistické aranžmá vynáší do popředí Mercuryho hlas, čímž dává prostor k vyjádření emocí z textů.

 

Melodie je ladná a melancholická s výraznými vokálními pasážemi. Tento způsob podtrhuje emoční náboj zpěvákova apelu a zvýrazňuje naléhavost a hloubku jeho výzvy k lásce.

 

Text písně se dotýká tématu lásky na pokraji rozchodu nebo konce, včetně zvládání smutku. Umělec vyzývá milovanou osobu, aby si jejich vzájemnou lásku užívala naplno, jako by každý den byl poslední. Toto vyznání zdůrazňuje bezprostřednost a hloubku jeho citů, vyzývá k otevřenému propojení a intimitě.

 

Název odhaluje zranitelnost a autentičnost, vyjadřuje touhu oceňovat chvíle strávené s milovaným člověkem, ačkoliv si je vědom pomíjivosti. Opakování věty „miluj mě, jako by neexistoval zítřek“ působí jako motív celé skladby, posiluje myšlenku bezpodmínečné lásky.

6. Love Kills

 

Ve skladbě "Love Kills" se Freddie Mercury věnuje jinému aspektu lásky: způsobu, jak nás může ničit, ovládat, manipulovat s námi, vlastnit nás a zraňovat. Ano, láska někdy s námi může zacházet, jako bychom byli pouhé loutky.

 

Texty zkoumají téma bolesti způsobené láskou a nabízí poměrně temný pohled v kontrastu k častému idealizování romantiky v písních o lásce. Láska je zde zobrazena jako ničivá síla, která může vést k zániku a beznaději.

 

Píseň vyniká typickými prvky osmdesátých let, zejména výrazným využitím syntezátorů. Produkce je plná, vytváří elektronické pozadí, proti kterému vyniká Mercuryho hlas. Rytmické automaty dodávají skladbě bohatou texturu, zatímco dynamický rytmus jí propůjčuje energii.

 

Melodie je návyková, zejména díky výraznému refrénu, který ukazuje Mercuryho schopnost tvořit silné melodické háčky. Vokální linka osciluje mezi něhou a silou, což ilustruje emoční dynamiku mezi láskou a bolestí.

 

Nedávno vydaný videoklip je promyšlený, inteligentní a hypnotický, dokonale ladí s naléhavým a vnikavým charakterem písně. Doporučujeme video opakovaně zhlédnout a najít v něm vlastní významy. Nicméně, zde je brilantní příklad od Queen: aby doplnili slova "láska zabíjí a probodává ti srdce", zvuky připomínající vrtačku jsou subtilně vpleteny do hudby, zatímco centrální část obrazu, představující střed gramodesky, symbolizuje díru, kterou láska může ve vašich srdcích vyhloubit.

7. You Take My Breath Away

 

"You Take My Breath Away" je baladou, která vyniká svou hudební komplexností a emocionální hloubkou. Toto dílo fascinující krásy dokládá výjimečný talent Freddieho Mercuryho jak v roli skladatele, tak interpreta. Texty v kombinaci s hudebním bohatstvím poskytují hluboký pohled do nitra lásky a jejích dopadů.

 

Fráze "bereš mi dech" popisuje omračující a téměř dusící efekt lásky. Tato silná metafora zobrazuje intenzitu cítěných emocí, pohybujících se mezi obdivem a jistou mírou zranitelnosti.

 

I při jednoduchém doprovodu klavíru a hlasu je harmonická struktura úchvatně bohatá a akordová sekvence mimořádně originální. Skladba prozkoumává širokou škálu hudebních textur, od jemných klavírních pasáží po momenty plné harmonické komplexnosti.

 

Vokální projev Freddieho Mercuryho v této skladbě ukazuje mimořádnou mistrovství, s jeho schopností okamžitě přecházet mezi různými rytmickými a dynamickými režimy a modulovat svůj hlas od plných tónů až po nejjemnější doteky, a to vše bez viditelných přechodů. Tato unikátní schopnost pohybovat se mezi krajnostmi hlasového projevu s nevídanou lehkostí a přesností je odborníky často označována za výkon, který nemá u jiných umělců obdoby. S jejími mnoha modulacemi a technickou náročností je považována za skladbu, která je prakticky nerealizovatelná, což svědčí o Mercuryho nezaměnitelném talentu. Jeho schopnost vyjadřovat tak širokou paletu emocí při současném udržení perfektní kvality hlasu dělá z "You Take My Breath Away" nejen důkaz jeho uměleckého génia, ale i neopakovatelný poklad ve světě hudby.

8. In Only Seven Days

 

Ve skladbě "In Only Seven Days" zkouší Freddie Mercury nový styl: naivní, téměř dětskou lásku.

 

Melodie, které vyvolávají pocit dětské písně, nás zavádějí do příběhu letní romance, něžného setkání během jednoho léta, kdy si slibují opětovné shledání.

 

Tato píseň je založena na hlavně akustické instrumentaci, zahrnující klavír, kytaru, decentní basu a lehké bicí. Tato instrumentální střídmost vytváří teplou a intimní atmosféru, která přesně odpovídá vyprávěnému tématu skladby.

 

Na rozdíl od mnohých Mercuryho prací, často charakterizovaných rockovou energií nebo operními experimenty, tento titul vyniká svým jemnějším a introspektivnějším tónem. Vypráví o efemérní letní romance, zasazené do pouhého týdne. Jeho přímé vyprávění a lineární, detailní líčení každého dne této krátkodobé romance vytváří stručný příběh, který je výrazný svou jasností, zdůrazňující něžnost a melancholii dočasné letní lásky, určené k ukončení.

 

Repertoár Freddieho Mercuryho je nekonečným zdrojem inteligence a citlivosti. Nikdo jiný neuměl vyjádřit lásku s takovou mistrovstvím a hloubkou.

 

Samozřejmě bychom mohli hovořit i o dalších skladbách jako "Somebody to Love", "Crazy Little Thing Called Love", "Too Much Love Will Kill You", "One Year of Love", "Funny How Love Is", "Seaside Rendezvous" nebo i "Las Palabras De Amor", avšak raději vám dáváme příležitost samotným ponořit se do těchto melodií a na vlastní kůži objevit skryté poklady, které Mercury zanechal jako své odkaz pro budoucí generace.

 

Unikátnost a síla, s jakou Freddie Mercury zkoumal lásku, jsou bezkonkurenční. Pokud však toužíte poznat další nuance, doporučujeme vám prozkoumat náš výběr pěti nejkrásnějších francouzských milostných písní.

bottom of page